1 dager siden : @BKK_konsern, @Equinor og @airliquidegroup vil utvikle en forsyningskjede for flytende hydrogen til skip. Prosjekte…
03jun
Clarion Hotel Oslo, Bjørvika @ 03. June

Hydrogenkonferansen 2020

04feb
Clarion Hotel Oslo, Bjørvika, Oslo @ 04. February

Mobilitet 2020

05des
Forskningsparken - Forum Auditorium, Gaustadalleen 21, Oslo @ 05. December

Hydrogensikkerhet - teori, praksis og samfunnsutfordringer + medlemsmøte NHF

07mai
Son, Akershus @ 07. May

MoZEES annual meeting

Aktuelt

13. December

Hydrogen skal gjøre Geirangerfjorden utslippsfri

Hellesylt Hydrogen Hub er tildelt 37,6 millioner kroner gjennom PILOT-E, til utvikling av et produksjonsanlegg for hydrogen til ferger og cruiseskip i Geirangerfjorden.

29. November

Prototech-kontrakt for energilagring på månen

ESA planlegger en ubemannet landing på Månens bakside i 2026. Prototech, sammen med Airbus og Air Liquide skal løse energiutfordringene i prosjektet.

28. November

18 veikart for global hydrogensatsing

En ny studie har kartlagt og avdekket et omfattende globalt engasjement innen hydrogen. Her kan Norge ta en lederrolle, men norske handlingsplaner følges ikke opp.

Hydrogen kommer for fullt i maritim sektor

Høsten 2014 arrangerte Norsk Hydrogenforum sammen med Prototech en maritim hydrogenkonferanse i Bergen, og samlet et 50-talls engasjerte tilhørere. På dette møtet ble det konkludert med at hydrogen kan bli interessant i skipsfarten, men at det nok er mange år opp og fram, blant annet fordi regelverket vil ta lang tid å utvikle. Men de siste årene har svært mye skjedd, og det offentlige har vist en imponerende vilje til å videreføre et grønt skifte i maritim sektor også for lengre transportoppgaver - og hydrogen kommer nå for fullt innen skipsnæringen.

Norsk Hydrogenforum har etablert et sterkt samarbeid med Statens vegvesen, Sjøfartsdiraktoratet, fylkeskommunene, skipsbyggere, DSB m.fl., og vil bidra til å legge tilrette for en slagkraftig satsing for hydrogen i den sterke norske maritime klyngen.

Les mer

Nasjonalt fylkeskommunenettverk for hydrogen etablert

Norsk Hydrogenforum har i samarbeid med et titalls fylkeskommuner i landet et nytt landsdekkende fylkeskommunalt hydrogennettverk.

8 fylkeskommunar, ZERO, KS og Norsk Hydrogenforum deltok på oppstartsmøte for nytt fylkeskommunalt hydrogennettverk på Gardermoen 8. juni.

Fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Akershus har saman med Norsk Hydrogenforum (NHF) tatt initiativ til å starte eit aktivt nasjonalt fylkeskommunalt hydrogennettverk. 8 fylkeskommunar deltok på oppstartsmøte for nettverket, som har mål om å bli landsdekkande. Initiativet kom i stand etter auka samarbeid mellom NHF og dei to mest aktive hydrogen-fylkeskommunane, Akershus og Sogn og Fjordane. Dei fire fylkeskommunane på Vestlandet har under leiing av Sogn og Fjordane allereie koordinert seg ei viss tid og gjennomført eit utgreiingsarbeid presentert i ein fyldig muligheitsrapport for sin region. Etter dette omsøkte dei og mottok i vår 100.000 kr i Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet som ein kick-start, men har no gått saman med Norsk Hydrogenforum for å løfte dette til å gjelde for alle fylkeskommunane i landet. Utover dei 8 fylkeskommunane som deltok på opptartsmøtet, har 5 andre så langt stadfesta å slutte seg til nettverket.

Les mer

 

Medlemmer