2 dager siden : Toyota føler seg fremdeles helt trygg på at det er riktig å satse på hydrogen. Interessant intervju med Toyotas hyd…

Aktuelt

23. January

St1 planlegger å ta inn hydrogen snart

Drivstoffleverandøren St1 som har bygget noen av landets største "energistasjoner" med ladekapasitet, tar nå med hydrogen i sin kommende drivstoffportefølje. Bensinstasjonsbransjen har merket en betydelig reduksjon i salget av bensin og diesel de siste årene, særlig i områder med høy elbilandel. Omstilling må til for hele næringen, i takt med at elektrifiseringen kommer for fullt.

21. January

Planlegger storstilt produksjon av flytende hydrogen i Kvinnherad

Sunnhordland Kraftlag (SKL), Kvinnherad kommune og Gasnor signerte forrige fredag en samarbeidsavtale om å vurdere mulighetene for å starte storskala hydrogenproduksjon med flytendegjøringsanlegg i Kvinnherad i Sunnhordland.

09. January

Norled skriver verdenshistorie ved inngåelse av hydrogenferge-kontrakt

Tirsdag signerte Norled og Statens Vegvesen kontrakten for utvikling, bygging og drift av verdens første hydrogenferge. Det inkluderer en tiårig driftskontrakt som sikrer langsiktighet, og starten på noe som i følge Norled skal bli en betydelig større nullutslippssatsing. Båten skal idriftsettes i april 2021.

Hydrogen kommer for fullt i maritim sektor

Høsten 2014 arrangerte Norsk Hydrogenforum sammen med Prototech en maritim hydrogenkonferanse i Bergen, og samlet et 50-talls engasjerte tilhørere. På dette møtet ble det konkludert med at hydrogen kan bli interessant i skipsfarten, men at det nok er mange år opp og fram, blant annet fordi regelverket vil ta lang tid å utvikle. Men de siste årene har svært mye skjedd, og det offentlige har vist en imponerende vilje til å videreføre et grønt skifte i maritim sektor også for lengre transportoppgaver - og hydrogen kommer nå for fullt innen skipsnæringen.

Norsk Hydrogenforum har etablert et sterkt samarbeid med Statens vegvesen, Sjøfartsdiraktoratet, fylkeskommunene, skipsbyggere, DSB m.fl., og vil bidra til å legge tilrette for en slagkraftig satsing for hydrogen i den sterke norske maritime klyngen.

Les mer

Nasjonalt fylkeskommunenettverk for hydrogen etablert

Norsk Hydrogenforum har i samarbeid med et titalls fylkeskommuner i landet et nytt landsdekkende fylkeskommunalt hydrogennettverk.

8 fylkeskommunar, ZERO, KS og Norsk Hydrogenforum deltok på oppstartsmøte for nytt fylkeskommunalt hydrogennettverk på Gardermoen 8. juni.

Fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Akershus har saman med Norsk Hydrogenforum (NHF) tatt initiativ til å starte eit aktivt nasjonalt fylkeskommunalt hydrogennettverk. 8 fylkeskommunar deltok på oppstartsmøte for nettverket, som har mål om å bli landsdekkande. Initiativet kom i stand etter auka samarbeid mellom NHF og dei to mest aktive hydrogen-fylkeskommunane, Akershus og Sogn og Fjordane. Dei fire fylkeskommunane på Vestlandet har under leiing av Sogn og Fjordane allereie koordinert seg ei viss tid og gjennomført eit utgreiingsarbeid presentert i ein fyldig muligheitsrapport for sin region. Etter dette omsøkte dei og mottok i vår 100.000 kr i Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet som ein kick-start, men har no gått saman med Norsk Hydrogenforum for å løfte dette til å gjelde for alle fylkeskommunane i landet. Utover dei 8 fylkeskommunane som deltok på opptartsmøtet, har 5 andre så langt stadfesta å slutte seg til nettverket.

Les mer

 

Medlemmer