3 måneder siden : Se opptak av dagen sendingen på @CnyttNo #Helpdesk: "Hydrogen - potensial og barrierer".
18aug
Impact Hub Agder, Torvgaten 7 i Arendal, kl. 11:15 - 12:45 @ 18. August

Hydrogenarrangement under Arendalsuka

26aug
Tyssedal 25 @ 26. August

H2Symposium 2021 i Tyssedal

28sep
Copenhagen 27. @ 28. September

24 hour Nordic Hydrogen Rally

Aktuelt

01. July

Åpnet hydrogenstasjon på Hvam i Lillestrøm

Everfuels første hydrogenstasjon i Norge ble åpnet 1. juli – og markerer startskuddet for å realisere selskapets ambisjon om en landsdekkende utbygging.

25. June

Løkke valgt til styreleder for Hydrogen Europe

Hydrogen Europe har valgt Nel-sjef Jon André Løkke som ny styreleder. I styret sitter også Hege Rognø, FoU-leder for lavkarbonteknologi hos Equinor

23. June

Hydrogen til lasteskip fra Statkraft og Skagerak Energi

Statkraft og Skagerak Energi har vunnet anbudskonkurransen om å forsyne verdens første hydrogendrevne lasteskip med grønt hydrogen.

Hydrogen kommer for fullt i maritim sektor

Høsten 2014 arrangerte Norsk Hydrogenforum sammen med Prototech en maritim hydrogenkonferanse i Bergen, og samlet et 50-talls engasjerte tilhørere. På dette møtet ble det konkludert med at hydrogen kan bli interessant i skipsfarten, men at det nok er mange år opp og fram, blant annet fordi regelverket vil ta lang tid å utvikle. Men de siste årene har svært mye skjedd, og det offentlige har vist en imponerende vilje til å videreføre et grønt skifte i maritim sektor også for lengre transportoppgaver - og hydrogen kommer nå for fullt innen skipsnæringen.

Norsk Hydrogenforum har etablert et sterkt samarbeid med Statens vegvesen, Sjøfartsdiraktoratet, fylkeskommunene, skipsbyggere, DSB m.fl., og vil bidra til å legge tilrette for en slagkraftig satsing for hydrogen i den sterke norske maritime klyngen.

Les mer

Nasjonalt fylkeskommunenettverk for hydrogen etablert

Norsk Hydrogenforum har i samarbeid med et titalls fylkeskommuner i landet et nytt landsdekkende fylkeskommunalt hydrogennettverk.

8 fylkeskommunar, ZERO, KS og Norsk Hydrogenforum deltok på oppstartsmøte for nytt fylkeskommunalt hydrogennettverk på Gardermoen 8. juni.

Fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Akershus har saman med Norsk Hydrogenforum (NHF) tatt initiativ til å starte eit aktivt nasjonalt fylkeskommunalt hydrogennettverk. 8 fylkeskommunar deltok på oppstartsmøte for nettverket, som har mål om å bli landsdekkande. Initiativet kom i stand etter auka samarbeid mellom NHF og dei to mest aktive hydrogen-fylkeskommunane, Akershus og Sogn og Fjordane. Dei fire fylkeskommunane på Vestlandet har under leiing av Sogn og Fjordane allereie koordinert seg ei viss tid og gjennomført eit utgreiingsarbeid presentert i ein fyldig muligheitsrapport for sin region. Etter dette omsøkte dei og mottok i vår 100.000 kr i Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet som ein kick-start, men har no gått saman med Norsk Hydrogenforum for å løfte dette til å gjelde for alle fylkeskommunane i landet. Utover dei 8 fylkeskommunane som deltok på opptartsmøtet, har 5 andre så langt stadfesta å slutte seg til nettverket.

Les mer

 

Medlemmer