1 dager siden : @po1y @NorskFjernvarme @GREENSTATas @Agder_Energi Så spennende! Vi fikk jo høre om dette fra @Agder_Energi på Arend…
06nov
Oslo, Skur 13, Filipstad @ 06. November

Zerokonferansen 2019, 6. - 7. november

03jun
Clarion Hotel Oslo, Bjørvika @ 03. June

Hydrogenkonferansen 2020

22okt
Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Oslo @ 22. October

Heavy Duty transport solutions - MoZEES Workshop

04feb
Clarion Hotel Oslo, Bjørvika, Oslo @ 04. February

Mobilitet 2020

Aktuelt

11. October

Toyota avduker ny hydrogenbil

Toyota lanserer neste generasjon av hydrogenbilen Mirai. Bilen blir Toyotas trekkplaster på bilutstillingen i Tokyo som åpner 25. oktober.

10. October

Hyundai og Cummins med storavtale for brenselcellesystemer i større kjøretøyer

Hyundai og Cummins skal samarbeide om elektriske drivlinjer med brenselceller til leveranser i USAs bilindustri. Det vil i første omgang satses mot nærings- og nyttekjøretøy, gjennom integrasjon i samarbeid med nordamerikanske bilprodusenter.

07. October

Statsbudsjettet 2020: Vi trenger sterkere innsats for utrulling av hydrogen

Blant noen lyspunkter finner vi fjerning av avgiftsfritak på marin diesel, som så langt har vært et hinder for satsing på hydrogen i fiskeflåten. Nå fjerner regjeringen denne diseselfordelen. Norsk Hydrogenforum etterlyser imidlertid flere konkrete tiltak og en mer omfattende satsing på hydrogen fra regjeringen.

Hydrogen kommer for fullt i maritim sektor

Høsten 2014 arrangerte Norsk Hydrogenforum sammen med Prototech en maritim hydrogenkonferanse i Bergen, og samlet et 50-talls engasjerte tilhørere. På dette møtet ble det konkludert med at hydrogen kan bli interessant i skipsfarten, men at det nok er mange år opp og fram, blant annet fordi regelverket vil ta lang tid å utvikle. Men de siste årene har svært mye skjedd, og det offentlige har vist en imponerende vilje til å videreføre et grønt skifte i maritim sektor også for lengre transportoppgaver - og hydrogen kommer nå for fullt innen skipsnæringen.

Norsk Hydrogenforum har etablert et sterkt samarbeid med Statens vegvesen, Sjøfartsdiraktoratet, fylkeskommunene, skipsbyggere, DSB m.fl., og vil bidra til å legge tilrette for en slagkraftig satsing for hydrogen i den sterke norske maritime klyngen.

Les mer

Nasjonalt fylkeskommunenettverk for hydrogen etablert

Norsk Hydrogenforum har i samarbeid med et titalls fylkeskommuner i landet et nytt landsdekkende fylkeskommunalt hydrogennettverk.

8 fylkeskommunar, ZERO, KS og Norsk Hydrogenforum deltok på oppstartsmøte for nytt fylkeskommunalt hydrogennettverk på Gardermoen 8. juni.

Fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Akershus har saman med Norsk Hydrogenforum (NHF) tatt initiativ til å starte eit aktivt nasjonalt fylkeskommunalt hydrogennettverk. 8 fylkeskommunar deltok på oppstartsmøte for nettverket, som har mål om å bli landsdekkande. Initiativet kom i stand etter auka samarbeid mellom NHF og dei to mest aktive hydrogen-fylkeskommunane, Akershus og Sogn og Fjordane. Dei fire fylkeskommunane på Vestlandet har under leiing av Sogn og Fjordane allereie koordinert seg ei viss tid og gjennomført eit utgreiingsarbeid presentert i ein fyldig muligheitsrapport for sin region. Etter dette omsøkte dei og mottok i vår 100.000 kr i Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet som ein kick-start, men har no gått saman med Norsk Hydrogenforum for å løfte dette til å gjelde for alle fylkeskommunane i landet. Utover dei 8 fylkeskommunane som deltok på opptartsmøtet, har 5 andre så langt stadfesta å slutte seg til nettverket.

Les mer

 

Medlemmer