3 dager siden : RT @SINTEF: Nå ser vi at Norge tar grep for å etablere forsprang på bruk av hydrogen i maritim transport. Dette setter oss i stand til å få…
14jan
webinar 09.00-10.30 @ 14. January

Informasjonsmøte om IPCEI

04feb
Frokostmøte kl 08.00-09.00 @ 04. February

Frokostmøte om hydrogen og biogass

11feb
Webinar kl 10.00-11.30 @ 11. February

Norge som energinasjon: Hydrogen

16feb
Digital konferanse @ 16. February

Mobilitet 2021

Aktuelt

14. January

Enorm interesse for europeisk hydrogensamarbeid

NHFs informasjonsmøte med Enova om den europeiske satsingen for innovasjons- og industrisamarbeid (IPCEI) for hydrogen samlet 90 deltakere.

08. January

Trenger hydrogen for å klare utslippskutt

Med fremleggelsen av den nye klimaplanen varsler regjeringen et «taktskifte» i norsk klimapolitikk. Frem mot 2030 vil CO2-avgiften bli mer enn tredoblet.

11. December

Må få konkrete mål for norsk hydrogensatsing

Regjeringens veikart for hydrogen må sette ambisiøse mål for produksjon av hydrogen, antall fyllestasjoner, antall kjøretøy og fartøy, samt industriapplikasjoner i Norge, mener NHF.

Hydrogen kommer for fullt i maritim sektor

Høsten 2014 arrangerte Norsk Hydrogenforum sammen med Prototech en maritim hydrogenkonferanse i Bergen, og samlet et 50-talls engasjerte tilhørere. På dette møtet ble det konkludert med at hydrogen kan bli interessant i skipsfarten, men at det nok er mange år opp og fram, blant annet fordi regelverket vil ta lang tid å utvikle. Men de siste årene har svært mye skjedd, og det offentlige har vist en imponerende vilje til å videreføre et grønt skifte i maritim sektor også for lengre transportoppgaver - og hydrogen kommer nå for fullt innen skipsnæringen.

Norsk Hydrogenforum har etablert et sterkt samarbeid med Statens vegvesen, Sjøfartsdiraktoratet, fylkeskommunene, skipsbyggere, DSB m.fl., og vil bidra til å legge tilrette for en slagkraftig satsing for hydrogen i den sterke norske maritime klyngen.

Les mer

Nasjonalt fylkeskommunenettverk for hydrogen etablert

Norsk Hydrogenforum har i samarbeid med et titalls fylkeskommuner i landet et nytt landsdekkende fylkeskommunalt hydrogennettverk.

8 fylkeskommunar, ZERO, KS og Norsk Hydrogenforum deltok på oppstartsmøte for nytt fylkeskommunalt hydrogennettverk på Gardermoen 8. juni.

Fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Akershus har saman med Norsk Hydrogenforum (NHF) tatt initiativ til å starte eit aktivt nasjonalt fylkeskommunalt hydrogennettverk. 8 fylkeskommunar deltok på oppstartsmøte for nettverket, som har mål om å bli landsdekkande. Initiativet kom i stand etter auka samarbeid mellom NHF og dei to mest aktive hydrogen-fylkeskommunane, Akershus og Sogn og Fjordane. Dei fire fylkeskommunane på Vestlandet har under leiing av Sogn og Fjordane allereie koordinert seg ei viss tid og gjennomført eit utgreiingsarbeid presentert i ein fyldig muligheitsrapport for sin region. Etter dette omsøkte dei og mottok i vår 100.000 kr i Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet som ein kick-start, men har no gått saman med Norsk Hydrogenforum for å løfte dette til å gjelde for alle fylkeskommunane i landet. Utover dei 8 fylkeskommunane som deltok på opptartsmøtet, har 5 andre så langt stadfesta å slutte seg til nettverket.

Les mer

 

Medlemmer