1 uker siden : 1. juni møtes næringen til Hydrogenkonferansen 2022! Les mer på https://t.co/W6SfNnum3p
01jun
Radisson Blu Scandinavia i Oslo @ 01. June

Hydrogenkonferansen 2022

08jun
Simonsen Vogt Wiig, Filipstad Brygge 1, kl. 15.00 - 18.00 @ 08. June

Hydrogenseminar med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

13jun
Hotel The Westin Hamburg, Tyskland kl 11.00 - 17.00 @ 13. June

German Norwegian Hydrogen Forum

Aktuelt

18. May

HYON inngår hydrogensamarbeid med Mitsui

Norske HYON og japanske Mitsui har dannet et partnerskap med sikte på å legge grunnlaget for en storskala utvikling av løsninger for hydrogendrivstoff.

13. May

Skuffende hydrogenkutt i revidert budsjett

Regjeringen vil kutte 25 millioner kroner i tiltak for å fremme markedsutvikling og etablering av infrastruktur for hydrogen, i forslaget til revidert statsbudsjett.

06. May

Ser stort hydrogenpotensial i småkraft

Hydrogen Solutions AS (HYDS) og Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) inngår hydrogensamarbeid med Småkraft AS, som er Europas største småkraftaktør.

Hydrogen kommer for fullt i maritim sektor

Høsten 2014 arrangerte Norsk Hydrogenforum sammen med Prototech en maritim hydrogenkonferanse i Bergen, og samlet et 50-talls engasjerte tilhørere. På dette møtet ble det konkludert med at hydrogen kan bli interessant i skipsfarten, men at det nok er mange år opp og fram, blant annet fordi regelverket vil ta lang tid å utvikle. Men de siste årene har svært mye skjedd, og det offentlige har vist en imponerende vilje til å videreføre et grønt skifte i maritim sektor også for lengre transportoppgaver - og hydrogen kommer nå for fullt innen skipsnæringen.

Norsk Hydrogenforum har etablert et sterkt samarbeid med Statens vegvesen, Sjøfartsdiraktoratet, fylkeskommunene, skipsbyggere, DSB m.fl., og vil bidra til å legge tilrette for en slagkraftig satsing for hydrogen i den sterke norske maritime klyngen.

Les mer

Nasjonalt fylkeskommunenettverk for hydrogen etablert

Norsk Hydrogenforum har i samarbeid med et titalls fylkeskommuner i landet et nytt landsdekkende fylkeskommunalt hydrogennettverk.

8 fylkeskommunar, ZERO, KS og Norsk Hydrogenforum deltok på oppstartsmøte for nytt fylkeskommunalt hydrogennettverk på Gardermoen 8. juni.

Fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Akershus har saman med Norsk Hydrogenforum (NHF) tatt initiativ til å starte eit aktivt nasjonalt fylkeskommunalt hydrogennettverk. 8 fylkeskommunar deltok på oppstartsmøte for nettverket, som har mål om å bli landsdekkande. Initiativet kom i stand etter auka samarbeid mellom NHF og dei to mest aktive hydrogen-fylkeskommunane, Akershus og Sogn og Fjordane. Dei fire fylkeskommunane på Vestlandet har under leiing av Sogn og Fjordane allereie koordinert seg ei viss tid og gjennomført eit utgreiingsarbeid presentert i ein fyldig muligheitsrapport for sin region. Etter dette omsøkte dei og mottok i vår 100.000 kr i Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet som ein kick-start, men har no gått saman med Norsk Hydrogenforum for å løfte dette til å gjelde for alle fylkeskommunane i landet. Utover dei 8 fylkeskommunane som deltok på opptartsmøtet, har 5 andre så langt stadfesta å slutte seg til nettverket.

Les mer

 

Medlemmer