1 dager siden : CCS-satsingen utløser store forventninger til regjeringens varslede veikart for hydrogen - og den kommende satsinge…
21sep
Son, Akershus @ 21. September

MoZEES annual meeting

09feb
Digital konferanse @ 09. February

Mobilitet 2021

25sep
Webinar 11:00-12:00 @ 25. September

Webinar on hydrogen fuel cell buses

24sep
Webinar 09:30-12:00 @ 24. September

Balancing the power grid with hydrogen

24sep
Webinar 12:00-14:30 CEST @ 24. September

Making Marine Applications Greener Webinar 2020

Aktuelt

22. September

CCS-satsingen må følges av løft for grønt hydrogen

NHF er glad for regjeringens CCS-satsing – og håper dette blir fulgt opp av en tilsvarende satsing på produksjon av grønt hydrogen.

14. September

30 dager igjen!

Det ert nå 30 dager igjen til den digitale konferansen International Conference on Maritime Hydrogen and Marine Energy 14. – 15. Oktober. Verdensledende aktører vil gi deg siste nytt om hydrogen og marin energi!

07. September

Posisjonerer seg for hydrogenoppdrag

I løpet av den neste femårsperioden har Slåttland Group som mål at fornybar energi skal utgjøre minst halvparten av bedriftens oppdrag. Hydrogeninstallasjoner blir viktig.

Hydrogen kommer for fullt i maritim sektor

Høsten 2014 arrangerte Norsk Hydrogenforum sammen med Prototech en maritim hydrogenkonferanse i Bergen, og samlet et 50-talls engasjerte tilhørere. På dette møtet ble det konkludert med at hydrogen kan bli interessant i skipsfarten, men at det nok er mange år opp og fram, blant annet fordi regelverket vil ta lang tid å utvikle. Men de siste årene har svært mye skjedd, og det offentlige har vist en imponerende vilje til å videreføre et grønt skifte i maritim sektor også for lengre transportoppgaver - og hydrogen kommer nå for fullt innen skipsnæringen.

Norsk Hydrogenforum har etablert et sterkt samarbeid med Statens vegvesen, Sjøfartsdiraktoratet, fylkeskommunene, skipsbyggere, DSB m.fl., og vil bidra til å legge tilrette for en slagkraftig satsing for hydrogen i den sterke norske maritime klyngen.

Les mer

Nasjonalt fylkeskommunenettverk for hydrogen etablert

Norsk Hydrogenforum har i samarbeid med et titalls fylkeskommuner i landet et nytt landsdekkende fylkeskommunalt hydrogennettverk.

8 fylkeskommunar, ZERO, KS og Norsk Hydrogenforum deltok på oppstartsmøte for nytt fylkeskommunalt hydrogennettverk på Gardermoen 8. juni.

Fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Akershus har saman med Norsk Hydrogenforum (NHF) tatt initiativ til å starte eit aktivt nasjonalt fylkeskommunalt hydrogennettverk. 8 fylkeskommunar deltok på oppstartsmøte for nettverket, som har mål om å bli landsdekkande. Initiativet kom i stand etter auka samarbeid mellom NHF og dei to mest aktive hydrogen-fylkeskommunane, Akershus og Sogn og Fjordane. Dei fire fylkeskommunane på Vestlandet har under leiing av Sogn og Fjordane allereie koordinert seg ei viss tid og gjennomført eit utgreiingsarbeid presentert i ein fyldig muligheitsrapport for sin region. Etter dette omsøkte dei og mottok i vår 100.000 kr i Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet som ein kick-start, men har no gått saman med Norsk Hydrogenforum for å løfte dette til å gjelde for alle fylkeskommunane i landet. Utover dei 8 fylkeskommunane som deltok på opptartsmøtet, har 5 andre så langt stadfesta å slutte seg til nettverket.

Les mer

 

Medlemmer