2 dager siden : Sveits har fått levert sin første FC lastebil fra Hyundai. 😀
03jun
Clarion Hotel Oslo, Bjørvika @ 03. June

Hydrogenkonferansen 2020

20feb
VilVite, Thormølens gt 51, Bergen @ 20. February

HAVLUNSJ: Det nye vestlandseventyret - Grøn Hydrogen

10mar
Spinneriet/kommunehuset, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland @ 10. March

Hydrogen - grøn energi for framtida

Aktuelt

20. February

Hydrogen-pickup utfordres av batterikonkurrenter

Hydrogenpickupen Nikola Badger får konkurranse av en horde batteri-pickuper, når den kommer på markedet i 2022. Se bilder og spesifikasjoner her.

14. February

Perfect Timing for Hydrogen

– The fundamentals are there and we have the know-how. All we need is a bit of luck, said Professor Tomas Kåberger at EIT InnoEnergy, in his opening key-note at H2 Value Chain in Oslo.

11. February

Femseters 4x4 pickup fra Nikola

Nikolas pickup vil ha en batteri- og hydrogenelektrisk rekkevidde på nesten 1000 km. Nikola Badger får 900 hk, firehjulstrekk og plass til fem personer.

Hydrogen kommer for fullt i maritim sektor

Høsten 2014 arrangerte Norsk Hydrogenforum sammen med Prototech en maritim hydrogenkonferanse i Bergen, og samlet et 50-talls engasjerte tilhørere. På dette møtet ble det konkludert med at hydrogen kan bli interessant i skipsfarten, men at det nok er mange år opp og fram, blant annet fordi regelverket vil ta lang tid å utvikle. Men de siste årene har svært mye skjedd, og det offentlige har vist en imponerende vilje til å videreføre et grønt skifte i maritim sektor også for lengre transportoppgaver - og hydrogen kommer nå for fullt innen skipsnæringen.

Norsk Hydrogenforum har etablert et sterkt samarbeid med Statens vegvesen, Sjøfartsdiraktoratet, fylkeskommunene, skipsbyggere, DSB m.fl., og vil bidra til å legge tilrette for en slagkraftig satsing for hydrogen i den sterke norske maritime klyngen.

Les mer

Nasjonalt fylkeskommunenettverk for hydrogen etablert

Norsk Hydrogenforum har i samarbeid med et titalls fylkeskommuner i landet et nytt landsdekkende fylkeskommunalt hydrogennettverk.

8 fylkeskommunar, ZERO, KS og Norsk Hydrogenforum deltok på oppstartsmøte for nytt fylkeskommunalt hydrogennettverk på Gardermoen 8. juni.

Fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Akershus har saman med Norsk Hydrogenforum (NHF) tatt initiativ til å starte eit aktivt nasjonalt fylkeskommunalt hydrogennettverk. 8 fylkeskommunar deltok på oppstartsmøte for nettverket, som har mål om å bli landsdekkande. Initiativet kom i stand etter auka samarbeid mellom NHF og dei to mest aktive hydrogen-fylkeskommunane, Akershus og Sogn og Fjordane. Dei fire fylkeskommunane på Vestlandet har under leiing av Sogn og Fjordane allereie koordinert seg ei viss tid og gjennomført eit utgreiingsarbeid presentert i ein fyldig muligheitsrapport for sin region. Etter dette omsøkte dei og mottok i vår 100.000 kr i Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet som ein kick-start, men har no gått saman med Norsk Hydrogenforum for å løfte dette til å gjelde for alle fylkeskommunane i landet. Utover dei 8 fylkeskommunane som deltok på opptartsmøtet, har 5 andre så langt stadfesta å slutte seg til nettverket.

Les mer

 

Medlemmer