9 timer siden : @hydrogenno er svært glade for å få Ingebjørg Telnes Wilhelmsen med på laget som vår nye generalsekretær! Hun komme…
10aug
Arendal @ 10. August

Hydrogen på Arendalsuka

03jun
Clarion Hotel Oslo, Bjørvika @ 03. June

Hydrogenkonferansen 2020

07mai
Son, Akershus @ 07. May

MoZEES annual meeting

10mar
Spinneriet/kommunehuset, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland @ 10. March

Hydrogen - grøn energi for framtida

29apr
Ekebergrestauranten, Kongsveien 15, Oslo @ 29. April

Det Tysk-Norske energidialog-seminaret 2020

22sep
Ålborg, Danmark @ 22. September

HFC Nordic 2020 - Aalborg

04mar
Oslo, Rosenkrantz' gate 7 @ 04. March

Hydrogenkurset - Polyteknisk Forening

28apr
Trondheim, Scandic Nidelven @ 28. April

Hurtigbåtkonferansen 2020

Aktuelt

28. February

Ingebjørg er NHFs nye generalsekretær

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen fra Drivkraft Norge overtar som generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, etter Kristian E. Vik.

26. February

Viken støtter opp om hydrogensatsingen på Høvik

Viken fylkeskommune går nå inn sammen med Toyota og Hyundai for å støtte opp om å bygge opp god kapasitet på Hynions hydrogenstasjon på Høvik.

20. February

Hydrogen-pickup utfordres av batterikonkurrenter

Hydrogenpickupen Nikola Badger får konkurranse av en horde batteri-pickuper, når den kommer på markedet i 2022. Se bilder og spesifikasjoner her.

Hydrogen kommer for fullt i maritim sektor

Høsten 2014 arrangerte Norsk Hydrogenforum sammen med Prototech en maritim hydrogenkonferanse i Bergen, og samlet et 50-talls engasjerte tilhørere. På dette møtet ble det konkludert med at hydrogen kan bli interessant i skipsfarten, men at det nok er mange år opp og fram, blant annet fordi regelverket vil ta lang tid å utvikle. Men de siste årene har svært mye skjedd, og det offentlige har vist en imponerende vilje til å videreføre et grønt skifte i maritim sektor også for lengre transportoppgaver - og hydrogen kommer nå for fullt innen skipsnæringen.

Norsk Hydrogenforum har etablert et sterkt samarbeid med Statens vegvesen, Sjøfartsdiraktoratet, fylkeskommunene, skipsbyggere, DSB m.fl., og vil bidra til å legge tilrette for en slagkraftig satsing for hydrogen i den sterke norske maritime klyngen.

Les mer

Nasjonalt fylkeskommunenettverk for hydrogen etablert

Norsk Hydrogenforum har i samarbeid med et titalls fylkeskommuner i landet et nytt landsdekkende fylkeskommunalt hydrogennettverk.

8 fylkeskommunar, ZERO, KS og Norsk Hydrogenforum deltok på oppstartsmøte for nytt fylkeskommunalt hydrogennettverk på Gardermoen 8. juni.

Fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Akershus har saman med Norsk Hydrogenforum (NHF) tatt initiativ til å starte eit aktivt nasjonalt fylkeskommunalt hydrogennettverk. 8 fylkeskommunar deltok på oppstartsmøte for nettverket, som har mål om å bli landsdekkande. Initiativet kom i stand etter auka samarbeid mellom NHF og dei to mest aktive hydrogen-fylkeskommunane, Akershus og Sogn og Fjordane. Dei fire fylkeskommunane på Vestlandet har under leiing av Sogn og Fjordane allereie koordinert seg ei viss tid og gjennomført eit utgreiingsarbeid presentert i ein fyldig muligheitsrapport for sin region. Etter dette omsøkte dei og mottok i vår 100.000 kr i Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet som ein kick-start, men har no gått saman med Norsk Hydrogenforum for å løfte dette til å gjelde for alle fylkeskommunane i landet. Utover dei 8 fylkeskommunane som deltok på opptartsmøtet, har 5 andre så langt stadfesta å slutte seg til nettverket.

Les mer

 

Medlemmer