5 dager siden : RT @HydrogenCouncil: This is great to see! @Equinor 's insightful report is worth sharing 👍 #HydrogenNow
27mai
Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo @ 27. May

Hydrogenkonferansen 2019

21mar
Vadsø, Fylkestingsalen hos Finnmark fylkeskommune, Henry Karlsens plass 1 @ 21. March

Hydrogen i vinden. Muligheter for Berlevåg og Finnmark?

02apr
Scandic Nidelven, Trondheim @ 02. April

Hurtigbåtkonferansen 2019

06mar
Bergen, Fantoftvegen 38 @ 06. March

Hydrogen safety - liquid hydrogen workshop

Aktuelt

14. February

– Hydrogentoget går nå

Vi står nå foran en ny æra for norsk hydrogensatsing. – Skal Norge være med, må vi handle nå, understreket næringen på innspillsmøtet til regjeringens arbeid med en helhetlig nasjonal hydrogenstrategi.

11. February

Regjeringens innspillsmøte for helhetlig nasjonal hydrogenstrategi

I dag kjører OED og KLD innspillsmøte for Regjeringens pågående arbeid med en helhetlig nasjonal hydrogenstrategi. Du kan følge møtet på Regjeringens Nett-TV.

06. February

Utviklet verdens første bunkringsskip for hydrogen

Moss Maritime, Equinor, Wilhelmsen og DNV-GL har utviklet et nytt konsept for frakt av flytende hydrogen, melder Skipsrevyen. Norge er også ledende på komprimert hydrogen, påpeker Norsk Hydrogenforum.

Hydrogen kommer for fullt i maritim sektor

Høsten 2014 arrangerte Norsk Hydrogenforum sammen med Prototech en maritim hydrogenkonferanse i Bergen, og samlet et 50-talls engasjerte tilhørere. På dette møtet ble det konkludert med at hydrogen kan bli interessant i skipsfarten, men at det nok er mange år opp og fram, blant annet fordi regelverket vil ta lang tid å utvikle. Men de siste årene har svært mye skjedd, og det offentlige har vist en imponerende vilje til å videreføre et grønt skifte i maritim sektor også for lengre transportoppgaver - og hydrogen kommer nå for fullt innen skipsnæringen.

Norsk Hydrogenforum har etablert et sterkt samarbeid med Statens vegvesen, Sjøfartsdiraktoratet, fylkeskommunene, skipsbyggere, DSB m.fl., og vil bidra til å legge tilrette for en slagkraftig satsing for hydrogen i den sterke norske maritime klyngen.

Les mer

Nasjonalt fylkeskommunenettverk for hydrogen etablert

Norsk Hydrogenforum har i samarbeid med et titalls fylkeskommuner i landet et nytt landsdekkende fylkeskommunalt hydrogennettverk.

8 fylkeskommunar, ZERO, KS og Norsk Hydrogenforum deltok på oppstartsmøte for nytt fylkeskommunalt hydrogennettverk på Gardermoen 8. juni.

Fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Akershus har saman med Norsk Hydrogenforum (NHF) tatt initiativ til å starte eit aktivt nasjonalt fylkeskommunalt hydrogennettverk. 8 fylkeskommunar deltok på oppstartsmøte for nettverket, som har mål om å bli landsdekkande. Initiativet kom i stand etter auka samarbeid mellom NHF og dei to mest aktive hydrogen-fylkeskommunane, Akershus og Sogn og Fjordane. Dei fire fylkeskommunane på Vestlandet har under leiing av Sogn og Fjordane allereie koordinert seg ei viss tid og gjennomført eit utgreiingsarbeid presentert i ein fyldig muligheitsrapport for sin region. Etter dette omsøkte dei og mottok i vår 100.000 kr i Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet som ein kick-start, men har no gått saman med Norsk Hydrogenforum for å løfte dette til å gjelde for alle fylkeskommunane i landet. Utover dei 8 fylkeskommunane som deltok på opptartsmøtet, har 5 andre så langt stadfesta å slutte seg til nettverket.

Les mer

 

Medlemmer