2 uker siden : Se opptak av dagen sendingen på @CnyttNo #Helpdesk: "Hydrogen - potensial og barrierer".
26mai
Online 15:00 - 17:00 (CET) @ 26. May

Chilean-Norwegian Green Hydrogen Forum

31mai
Online 11:00 – 12:00 CET @ 31. May

The STRING hydrogen corridor session

02jun
Nova Studios, Norway Trade Fairs (Norges Varemesse) 11:00 - 16:00 CET @ 02. June

Nor-Shipping Hydrogen Blue Talks

28sep
Copenhagen 27. @ 28. September

24 hour Nordic Hydrogen Rally

Aktuelt

11. May

Vil opprette forskningssenter for hydrogen

Regjeringen foreslår å doble bevilgningene til hydrogen fra 100 til 200 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

03. May

Nel-elektrolysør til lastebilprosjekt i Sveits

Nel skal levere produksjonsutstyr for tilvirking av grønt hydrogen til det store hydrogenlastebilprosjektet i Sveits.

03. May

Må få nasjonal plan for hydrogenstasjoner

Enova må få større rammer og mandat til å legge en helhetlig plan. Det mener ledelsen i Everfuel, som foreløpig har varslet utbygging av 15 hydrogenstasjoner.

Hydrogen kommer for fullt i maritim sektor

Høsten 2014 arrangerte Norsk Hydrogenforum sammen med Prototech en maritim hydrogenkonferanse i Bergen, og samlet et 50-talls engasjerte tilhørere. På dette møtet ble det konkludert med at hydrogen kan bli interessant i skipsfarten, men at det nok er mange år opp og fram, blant annet fordi regelverket vil ta lang tid å utvikle. Men de siste årene har svært mye skjedd, og det offentlige har vist en imponerende vilje til å videreføre et grønt skifte i maritim sektor også for lengre transportoppgaver - og hydrogen kommer nå for fullt innen skipsnæringen.

Norsk Hydrogenforum har etablert et sterkt samarbeid med Statens vegvesen, Sjøfartsdiraktoratet, fylkeskommunene, skipsbyggere, DSB m.fl., og vil bidra til å legge tilrette for en slagkraftig satsing for hydrogen i den sterke norske maritime klyngen.

Les mer

Nasjonalt fylkeskommunenettverk for hydrogen etablert

Norsk Hydrogenforum har i samarbeid med et titalls fylkeskommuner i landet et nytt landsdekkende fylkeskommunalt hydrogennettverk.

8 fylkeskommunar, ZERO, KS og Norsk Hydrogenforum deltok på oppstartsmøte for nytt fylkeskommunalt hydrogennettverk på Gardermoen 8. juni.

Fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Akershus har saman med Norsk Hydrogenforum (NHF) tatt initiativ til å starte eit aktivt nasjonalt fylkeskommunalt hydrogennettverk. 8 fylkeskommunar deltok på oppstartsmøte for nettverket, som har mål om å bli landsdekkande. Initiativet kom i stand etter auka samarbeid mellom NHF og dei to mest aktive hydrogen-fylkeskommunane, Akershus og Sogn og Fjordane. Dei fire fylkeskommunane på Vestlandet har under leiing av Sogn og Fjordane allereie koordinert seg ei viss tid og gjennomført eit utgreiingsarbeid presentert i ein fyldig muligheitsrapport for sin region. Etter dette omsøkte dei og mottok i vår 100.000 kr i Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet som ein kick-start, men har no gått saman med Norsk Hydrogenforum for å løfte dette til å gjelde for alle fylkeskommunane i landet. Utover dei 8 fylkeskommunane som deltok på opptartsmøtet, har 5 andre så langt stadfesta å slutte seg til nettverket.

Les mer

 

Medlemmer