2 måneder siden : Norsk Hydrogenforum feirer 25 år! På scenen nå: @EnovaSF @InnovasjonNorge og @forskningsradet. https://t.co/lQQ5X4k7jg
19jan
Digital overføring kl 10.30-11.30 @ 19. January

Støre diskuterer hydrogen med tyske eksperter

Aktuelt

17. January

Hynion størst på hydrogen til kjøretøy i Sverige

Med en avtale om å forsyne busser i Sandviken med hydrogen og overtakelse av Lindes fyllestasjon i Sandviken, blir Hynion den største leverandøren av hydrogen til busser og personbiler i Sverige.

12. January

Norge attraktiv for hydrogenlastebiler

Med produksjon av grønt hydrogen kan Norge på nytt ha trukket det lengste strået i energikampen. Tungtransporten skal over på drivstoff med nullutslipp og hydrogenlastebilene settes i produksjon.

04. January

Norge tilbudt hydrogendrevne renovasjonsbiler

Den tyske lastebilprodusenten FAUN er klar til å levere hydrogendrevne renovasjonsbiler Norge, i samarbeid med H2 Truck-prosjektet.

Hydrogen kommer for fullt i maritim sektor

Høsten 2014 arrangerte Norsk Hydrogenforum sammen med Prototech en maritim hydrogenkonferanse i Bergen, og samlet et 50-talls engasjerte tilhørere. På dette møtet ble det konkludert med at hydrogen kan bli interessant i skipsfarten, men at det nok er mange år opp og fram, blant annet fordi regelverket vil ta lang tid å utvikle. Men de siste årene har svært mye skjedd, og det offentlige har vist en imponerende vilje til å videreføre et grønt skifte i maritim sektor også for lengre transportoppgaver - og hydrogen kommer nå for fullt innen skipsnæringen.

Norsk Hydrogenforum har etablert et sterkt samarbeid med Statens vegvesen, Sjøfartsdiraktoratet, fylkeskommunene, skipsbyggere, DSB m.fl., og vil bidra til å legge tilrette for en slagkraftig satsing for hydrogen i den sterke norske maritime klyngen.

Les mer

Nasjonalt fylkeskommunenettverk for hydrogen etablert

Norsk Hydrogenforum har i samarbeid med et titalls fylkeskommuner i landet et nytt landsdekkende fylkeskommunalt hydrogennettverk.

8 fylkeskommunar, ZERO, KS og Norsk Hydrogenforum deltok på oppstartsmøte for nytt fylkeskommunalt hydrogennettverk på Gardermoen 8. juni.

Fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Akershus har saman med Norsk Hydrogenforum (NHF) tatt initiativ til å starte eit aktivt nasjonalt fylkeskommunalt hydrogennettverk. 8 fylkeskommunar deltok på oppstartsmøte for nettverket, som har mål om å bli landsdekkande. Initiativet kom i stand etter auka samarbeid mellom NHF og dei to mest aktive hydrogen-fylkeskommunane, Akershus og Sogn og Fjordane. Dei fire fylkeskommunane på Vestlandet har under leiing av Sogn og Fjordane allereie koordinert seg ei viss tid og gjennomført eit utgreiingsarbeid presentert i ein fyldig muligheitsrapport for sin region. Etter dette omsøkte dei og mottok i vår 100.000 kr i Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet som ein kick-start, men har no gått saman med Norsk Hydrogenforum for å løfte dette til å gjelde for alle fylkeskommunane i landet. Utover dei 8 fylkeskommunane som deltok på opptartsmøtet, har 5 andre så langt stadfesta å slutte seg til nettverket.

Les mer

 

Medlemmer