Bruksområder

Ved å bytte ut fossil energi som vi benytter i dag med hydrogen, vil det eneste utslippet bli helt rent vann. Hydrogen kan benyttes som energikilde både til oppvarming og som innsatsfaktor i industribedrifter i hele Norge. Hydrogen kan også benyttes som drivstoff i lastebiler, busser, varebiler, personbiler, anleggsmaskiner, tog, fly og alle ulike typer båter og skip. På denne siden finner du mer informasjon om de ulike bruksmåtene for hydrogen.

 

Industri

Industri

Hydrogen kan anvendes industrielt på ulike måter; som innsatsfaktor i produksjon, eller som erstatning for fossil energi i produksjonsprosessen.

Les mer

Veitransport

Veitransport

Brenselcelle-teknologien har utviklet seg betydelig de siste årene. Dagens moderne PEM-brenselceller har høyere effektivitet, lengre levetid og lavere materialkostnader enn de hadde for bare noen få år siden. Hydrogenbiler og hydrogenbusser anses nå som moden teknologi, og også lastebilene blir nå introdusert i markedet. Utbredelsen av hydrogenkjøretøy forventes å øke når flere modeller i alle segmenter er forventet fram mot 2025, og i takt med at hydrogenstasjoner bygges ut.

Les mer

Maritim sektor

Maritim sektor

Bruk av hydrogen til maritim transport har fått stort fokus i Norge. Det skyldes ikke minst Norges sterke maritime industri som har vist stor interesse for å utvikle utslippsfrie løsninger. En rekke pilotprosjekter for bruk av hydrogen som drivstoff er igangsatt.

Les mer