Bruksområder

Hydrogen har egenskaper som gir en rekke bruksområder avhengig av om man ser på det som et kjemisk stoff eller en energibærer. Hydrogen kan for eksempel benyttes som drivstoff i lastebiler, busser, varebiler, personbiler, anleggsmaskiner, tog, fly og alle typer båter og skip. Ved å bytte ut fossil energi som vi benytter mye av i dag blant annet til transportformål med hydrogen, vil det eneste utslippet bli rent vann. På samme måte kan hydrogen erstatte fossile brensler til oppvarming og i industrielle ovner. Industrielt kan hydrogen også anvendes som innsatsfaktor i produksjon, eller som beskyttelsesatmosfære i forbindelse med produksjonsprosessen. På denne siden finner du mer informasjon om de ulike bruksmåtene for hydrogen.

 


Industri

Industri

Hydrogen kan anvendes industrielt på ulike måter; som innsatsfaktor i produksjon, eller som erstatning for fossil energi i produksjonsprosessen.

Les mer

Vei-, bane- og lufttransport

Vei-, bane- og lufttransport

Brenselcelle-teknologien har utviklet seg betydelig de siste årene. Dagens moderne PEM-brenselceller har høyere effektivitet, lengre levetid og lavere materialkostnader enn de hadde for bare noen få år siden. Hydrogenbiler og hydrogenbusser anses i dag som moden teknologi, og også lastebilene blir nå introdusert i markedet. Utbredelsen av hydrogenkjøretøy forventes å øke de kommende årene i takt med at flere modeller i alle segmenter er forventet fram mot 2025, og at stadig flere hydrogenstasjoner bygges ut.

Les mer

Maritim sektor

Maritim sektor

Bruk av hydrogen til maritim transport har fått stort fokus i Norge. Det skyldes ikke minst Norges sterke maritime industri som har vist stor interesse for å utvikle utslippsfrie løsninger. En rekke pilotprosjekter for bruk av hydrogen som drivstoff er igangsatt.

Les mer