Maritim sektor

Bruk av hydrogen til maritim transport har fått stort fokus i Norge. Det skyldes ikke minst Norges sterke maritime industri som har vist stor interesse for å utvikle utslippsfrie løsninger. En rekke pilotprosjekter for bruk av hydrogen som drivstoff er igangsatt.  

Verdens første bilferge på flytende hydrogen er satt i drift av Norled på Hjelmeland-sambandet i Rogaland i 2022. Regjeringen har vedtatt at hydrogen skal benyttes på Norges lengste fergestrekning, sambandet Bodø – Moskenes. Her skal Torghatten sette i drift hydrogenferge fra 2025.  


Norled tar i bruk verdens første bilferge med flytende hydrogen som drivstoff på fergesambandet Hjelmeland-Nesvik-Ombo (Rv 13)  i Rogaland. Foto: Norled

Heidelberg Cement og Felleskjøpet Agri skal i 2024 ta i bruk et hydrogendrevet bulkskip som skal frakte korn og byggevarer langs Oslofjorden. Andre relevante anvendelser er blant annet hurtigbåter, supplyskip, fiskebåter og servicefartøy for fiskeoppdrett. 


Heidelberg Cement og Felleskjøpet Agri planlegger å ta i bruk en hydrogendrevet bulkbåt i 2023. Illustrasjon: Vard Engineering

Det er stor interesse blant NHFs medlemmer for maritim satsing. Det så vi høsten 2021, da Enova lyste ut støtte til 15 forprosjekter innfor maritim sektor. Hele 29 søkere meldte seg