Bli medlem i Norsk Hydrogenforum!

Ønsker du å bidra til utviklingen av hydrogenbransjen i Norge og styrke egen konkurransekraft? Ønsker du å påvirke rammevilkårene for bransjen slik at hydrogen blir en viktig faktor i det grønne skiftet, nasjonalt og internasjonalt? Da bør du bli medlem av Norsk Hydrogenforum!

Samarbeid gir framgang!

Dette får du som NHF-medlem:

  • NHF arrangerer medlemsmøter og konferanser med aktuelle temaer og mulighet for nettverksbygging.
  • Medlemmer får også tilgang til ny kunnskap gjennom vår formidling av aktuelle publikasjoner, forskningsresultater og øvrige nyheter, blant annet gjennom månedlig nyhetsbrev.
  • Medlemmer får rabbaterte billetter til egne og en del eksterne konferanser.
  • Medlemmer får informasjon om aktuelle hydrogen – og ammoniakkprosjekter.
  • Som medlem får du anledning til å profilere foretaket gjennom NHFs nyhetsbrev, logo med link presentert på hjemmesiden, gratis oppføring i «The Norwegian Hydrogen Guide» og mulighet for profilering på eventer.
  • Du får også mulighetet til å påvirke rammevilkårene for hydrogen ved å bidra til NHFs høringsinnspill og vår generelle dialog med myndigheter, politikere og virkemiddelapparat.

For mer informasjon, send gjerne en e-post til generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen itw@hydrogen.no

Medlemskontingenten fastsettes årlig av generalforsamlingen.

Norsk Hydrogenforum (NHF) er bransjeforeningen for deg som arbeider med hydrogen og ammoniakk. NHF ble stiftet i 1996 og arbeider for økt hydrogenbasert verdiskaping i Norge. Våre medlemmer kommer fra hele hydrogenverdikjeden, som inkluderer industri, universiteter og høgskoler, organisasjoner og foretak. NHF er en pådriver for innfasing av utslippsfrie løsninger basert på hydrogen i alle sektorer.

Les mer om Norsk Hydrogenforum