NHF på Arendalsuka: Utslippsfri grensekryssende trafikk i Norden

Transportsektoren står for 30 prosent av norske klimagassutslipp. Skal vi klare å nå klimamålene, må vi avkarbonisere transportsektoren. Varer fraktes på tvers av landegrenser, til havs og på land. Skal vi få til nullutslipp på hele fraktlinjer, må vi derfor samarbeide med andre land. 14. august i Arendal er det klart for NHFs kveldsarrangement "Hvordan sørge for utslippsfri grensekryssende trafikk i Norden?".

24 juni 2024

NHFs inviterer til:  
HVORDAN SØRGE FOR UTSLIPPSFRI GRENSEKRYSSENDE TRAFIKK I NORDEN?

Transportsektoren står for 30 prosent av norske klimagassutslipp. Skal vi klare å nå klimamålene, må vi avkarbonisere transportsektoren. Varer fraktes på tvers av landegrenser, til havs og på land. Skal vi få til nullutslipp på hele fraktlinjer, må vi derfor samarbeide med andre land.

Next Wave er et nordisk prosjekt finansiert av Nordic Innovation. Målet er å bidra til å redusere barrierer for å ta i bruk hydrogen i tungtransport og maritim sektor i de Nordiske landene. I prosjektet jobbes det også med å realisere utslippsfri grensekryssende trafikk og transportkorridorer.  

Enova støtter utrullingen av fylle- og bunkringsanlegg, i tillegg til lastebiler og maritime fartøy. Men er dette nok til å få til det skiftet vi trenger for å nå klimamålene?  

Vi skal se nærmere på hvilke hindringer som må fjernes for at vi skal klare målet om nullutslipp. Hvordan ligger Norge an i forhold til våre naboland, og hva tenker politikerne er nøkkelen til nullutslipp i transportsektoren?   

Andre arrangementer NHF deltar på

Mandag 12. august 2024 kl 10:30-12:00:
HYDROGEN, FREMTIDENS ENERGIBÆRER – HVEM SKAL BÆRE DEN FREM?
Arrangør: Rogaland fylkeskommune, Vestlandsrådet

Tirsdag 13. august 2024 kl 17.00-21.00:
RASKERE GRØNN OMSTILLING: HVORDAN UTLØSER VI DET?
Arrangør: BIOGASS NORGE, Zero, Norsk Hydrogenforum, Kystverket, Samfunnsbedriftene, NIBIO, Norske Havner, Biogass Oslofjord

Onsdag 14. august 2024 
HYDROGEN – LØSNINGEN FOR FOSSILFRI NORSK LUFTFART?
Arrangør: Avinor, GreenH

Noen arrangementer i regi av våre medlemmer

For fullstendig oversikt, se arendalsuka.no

Aker:

FRA KRAFTKRISE TIL KRAFTBALANSE: HVORDAN SIKRE NORGES ENERGI OG INDUSTRIBEHOV

Aneo:

PANELSAMTALE - FÅR VI TIL ENERGIOMSTILLING OG NATURMANGFOLD?

Asko:

HVORDAN SKAL VI KLARE Å ELEKTRIFISERE TUNGTRANSPORTEN?

DNV:

KAN DIGITALISERING GI KRAFT TIL GRØNN OMSTILLING?

FRA SUBSIDIER TIL LØNNSOMHET: LØSNINGER FOR FLYTENDE HAVVIND

HVEM SKAL FINANSIERE ENERGI- OG KLIMAOMSTILLINGEN?

HVORDAN KAN INDUSTRIELL KUNSTIG INTELLIGENS FREMSKYNDE ENERGIOMSTILLINGEN?

OMSTILLING FOR MARITIM NÆRING! HVORDAN KOMME RASKT FRA «DE FØRSTE SKIPENE» TIL «DE FØRSTE HUNDRE»?

EKSPORT OG HAVVIND: FRA SÆRT TIL SVÆRT

BALANSEKUNST I DET GRØNNE SKIFTET

Equinor:

HVORDAN FÅ MER KRAFT FRA SOKKELEN?

Fortescue:

LEADING THE GREEN INDUSTRIAL REVOLUTION – FROM NORWAY

GreenH:

HYDROGEN – LØSNINGEN FOR FOSSILFRI NORSK LUFTFART?

HVORDAN SKAL NORGE BLI LEDENDE I DET GRØNNE SKIFTET? VI HAR SPURT FORNYBARSELSKAPENE SOM SATSER

Greenstat:

HVORDAN BYGGE SOLKRAFTVERK I NORGE?

MANA:

GASSIFISERING - FRA AVFALL TIL RENE ENERGIBÆRERE

Norwegian Hydrogen:

DEN STORE HYDROGENDEBATTEN 2024

Skagerak Energi:

HVORDAN BYGGE SOLKRAFTVERK I NORGE?

Statkraft:

ENERGIDILEMMAER OG MYTEKNUSING

HOW CAN EUROPE JUGGLE GEOPOLITICAL CRISES AND RENEWABLE TRANSITION? 

LØNNSOMHET I FORNYBAR 

FRA KRAFTKRISE TIL KRAFTBALANSE: HVORDAN SIKRE NORGES ENERGI OG INDUSTRIBEHOV

Yara:

GEOPOLITIKK I KRYSTALLKULA: TRENGER VI GRØNN INDUSTRI I NORGE?

FRA KRAFTKRISE TIL KRAFTBALANSE: HVORDAN SIKRE NORGES ENERGI OG INDUSTRIBEHOV

SUSTAINABLE FUEL: CAN WE LEARN FROM GERMANY?

Å Energi:

NORDISKE RAMMEVILKÅR FOR FORNYBAR ENERGI – HVA KAN VI LÆRE AV NORDEN?

AREALBRUK, FORNYBAR ENERGI OG SAMEKSISTENS

MER EFFEKT, RASKERE

HELELEKTRISK- HVOR ELEKTRIFISERT ER NORGE?

FRA GRØNT INDUSTRILØFT TIL GRØNN INDUSTRISTOPP?

NORGE TRENGER EN STRATEGI FOR HAVNER OG INFRASTRUKTUR TIL HAVVIND

SKAL VI BYGGE UT FORNYBAR ENERGI FOR Å PRODUSERE HYDROGEN? ER DETTE NORGES NESTE EKSPORTNÆRING?

Forsvarets Forskningsinstitutt:

KVANTETEKNOLOGI: HVOR STÅR NORGE?

Fornybar Norge

HAVNETT - DET STARTER I 2025

BIOGASSENS ROLLE I ET FORNYBART ENERGISYSTEM

FORNYBARFROKOST: EN SAMTALE I HVILEPULS OM VIND OG NATUR

DETTE ER KRAFTMARKEDET - ALT ANNET ER LØGN

PRODUKSJON AV BÆREKRAFTIG FLYDRIVSTOFF I NORGE

AREALBRUK, FORNYBAR ENERGI OG SAMEKSISTENS

BEHOVET FOR FORNYBAR KRAFT – MÅ NATUREN OFRES FOR KLIMA?

HAR KOMMUNENE GJORT SEG FORTJENT TIL ET VINDKRAFT-VETO?

STRØMNETT - I TIDE OG UTIDE

Industri Energi:

ØKT PRODUKTIVITET ELLER ØKTE KOSTNADER? OG HVA MED «UTENLANDSK» EIERSKAP?

Kunnskapsbyen Lillestrøm:

BÆREKRAFTIG NÆRINGSUTVIKLING

Sjøfartsdirektoratet:

MED NORSK FLAGG SOM VIRKEMIDDEL I DET GRØNNE SKIFTET

Standard Norge:

KAN VI STANDARDISERE OSS TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING?

HAR VI RÅD TIL Å FORTSETTE MED BRUK OG KAST PÅ ENERGIOMRÅDET?

Zero:

KLIMADILEMMAS

CO2 LAGRING: HVOR MÅ VI VÆRE I 2030 FOR Å HA EN KONKURRANSEDYKTIG INDUSTRI I 2050?

AREALBRUK, FORNYBAR ENERGI OG SAMEKSISTENS

RASKERE GRØNN OMSTILLING: HVORDAN UTLØSER VI DET?
 
Agder fylkeskommune:

HYDROGEN OG SIKKERHET - ER DET GRUNN TIL BEKYMRING?

Akershus fylkeskommune:

HVA VIL DET KOSTE NORGE Å IKKE KOBLE SEG PÅ DEN GRØNNE TRANSPORTVEIEN TIL EUROPA?

GRENSELØST NORDEN TIL NESTE NIVÅ

Møre og Romsdal fylkeskommune

VI ER KLARE FOR STAD SKIPSTUNNEL!

Nordland fylkeskommune:

NORD-NORGE - EN ARKTISK PILOT I GRØNN LUFTFART!

Rogaland fylkeskommune:

HYDROGEN, FREMTIDENS ENERGIBÆRER – HVEM SKAL BÆRE DEN FREM?

Telemark fylkeskommune:

KRAFT TIL GRØNN INDUSTRI I SØR-NORGE

Vestland fylkeskommune:

KORLEIS SER EIN AREALPOLITIKK SOM INTEGRERER NATUR- OG KLIMAOMSYN UT?

Bodø kommune:

NORD-NORGE - EN ARKTISK PILOT I GRØNN LUFTFART!

Trondheim kommune:

KLIMA- OG NATURHENSYN I NULLUTSLIPPSBYEN – ER DET MULIG?