Kontakt NHF-sekretariatet

Generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen
Tlf: (+47) 986 53 720   itw@hydrogen.no

Prosjektleder Lin April Løstegård
Tlf: (+47) 454 87 505   lal@hydrogen.no

Seniorrådgiver Jan Carsten Gjerløw
Tlf: (+47) 913 74 095   jan.gjerlow@hydrogen.no

Kommunikasjons- og myndighetskontakt Tor Kristian Haldorsen
Tlf: (+47) 979 99 246   tkh@hydrogen.no

Prosjektleder Jon Eriksen
Tlf: (+47) 414 20 183   jon@kunnskapsbyen.no

Økonomiansvarlig Kari Kapstad
Tlf: (+47) 920 51 457   kari@kunnskapsbyen.no

Kommunikasjonsleder Steinar Aasen
Tlf: (+47) 996 39 692   steinar@kunnskapsbyen.no

Norsk Hydrogenforum
c/o Kunnskapsbyen Lillestrøm
Gunnar Randers vei 24
2007 Kjeller

Send e-post