NHFs prosjekter

Norsk Hydrogenforum er involvert i en rekke prosjekter. Les mer om noen av de her.

Next Wave

NHF leder prosjektet Next Wave, med økonomisk støtte fra Nordic Innovation. Det er ulike forutsetninger for å lykkes med en utrulling av hydrogeninfrastruktur i de nordiske landene. Gjennom Next Wave jobbes det for å styrke det nordiske samarbeidet med en overordnet harmonisering og innfasing av tyngre hydrogenkjøretøy. I denne tredje fasen ser prosjektet også på hvordan etablere zero emission tradelines. 

Les mer

European Hydrogen Observatory

Hydrogen Europe og EU-kommisjonen har gjennom Clean Hydrogen Partnership etablert European Hydrogen Observatory for kartlegging og analyse av målsettinger og insentiver knyttet til produksjon og anvendelse av hydrogen i 35 land. NHF deltar i prosjektet og bidrar med input til kartleggingen fra norsk side. Rapportene er tilgjengelige på websiden.

Les mer

Grønt landtransportprogram

NHF er medlem av Grønt landtransportprogram (GLP), som ledes av NHO. En rekke organisasjoner står bak programmet og deltar som medlemmer, mens en rekke bedrifter fra ulike deler av verdikjeden er partnere. Målsettingen er å bidra til reduserte klimagassutslipp fra tungtransporten, og her har hydrogen en naturlig plass i satsingen som NHF gjennom programmet ønsker å bidra til å utvikle.

Les mer

H2 Truck

NHF er partner i prosjektet H2 Truck som har som mål å få de første 100 hydrogenlastebilene på norske veier, med tilhørende infrastruktur. I prosjektet samarbeider aktører i hele verdikjeden, fra hydrogenproduksjon til bruk av lastebiler, og med forskningsinstitutter, organisasjoner og noen fylkeskommuner som medlemmer. Blant annet er det etablert god dialog med lastebilprodusentene for å posisjonere Norge som attraktivt marked for de første hydrogenlastebilene. Prosjektet ledes av Evig Grønn.

Les mer