Industri

Hydrogen kan anvendes industrielt på ulike måter; som innsatsfaktor i produksjon, eller som erstatning for fossil energi i produksjonsprosessen. Norge har flere store industribedrifter som planlegger bruk av hydrogen for å gjøre produktene med bærekraftige og med det styrke sin konkurransekraft.

I tillegg til bruk av hydrogen i industriprosesser har Norge også et stort, industrielt potensial i å produsere grønt og blått hydrogen for eksport. Europa etterspør store mengder hydrogen, og Norge har rike energiressurser som kan videreforedles og bidra til verdiskaping over hele landet.

Hydrogen som innsatsfaktor

Mer enn halvparten av verdens hydrogenproduksjon brukes i dag til fremstilling av ammoniakk, og nesten 90% brukes i gjødselproduksjon (Kilde: DNV). Yara er en av verdens ledende produsenter av gjødsel bruker ca. 90.000 tonn hydrogen i sin produksjon på Herøya. Der skal grått hydrogen nå erstattes av grønt.  TiZir i Tyssedal planlegger å bruke hydrogen i stedet for kull i produksjonen av Titanoksyd, noe som innebærer et forbruk på ca. 10.000 tonn per år. Oljeraffinerier er et annet eksempel der hydrogen inngår i produksjonsprosessen og hvor grønt eller blått hydrogen kan erstatte store mengder grått hydrogen. Foto: Tizir

Ved Celsa skal grønt hydrogen gi verdens mest klimavennlige armeringsstål. Foto: Celsa.

Hydrogen som erstatning for fossil energi

Ved å erstatte fossile energikilder som olje eller gass med hydrogen som brensel i industriprosesser reduseres klimagassutslippet betydelig. Dette er for eksempel aktuelt i sementproduksjon, aluminiumsproduksjon og ved smelteverk. Ved Celsa i Mo i Rana er det planlagt et prosjekt hvor fossil energi skal erstattes av hydrogen produsert ved elektrolyse og med det gi verdens mest klimavennlige armeringsstål. Bilde: Celsa