Høringssvar

Innspill til Strømprisutvalgets rapport «Balansekunst»

I tillegg til å være en industri som kan bidra til reduserte klimagassutslipp og betydelig verdiskaping i årene fremover, kan hydrogen med sin fleksibilitet være en løsning på flere utfordringer i energisystemet.

15. des. 2023