Arendalsuka 2024

Arendalsuka arrangeres 12.-16. august og er en møteplass for alle som er engasjert i samfunnet. Hydrogen er stadig på den politiske agendaen, og det er flere arrangementer om hydrogen på Arendalsuka. Norsk Hydrogenforum stiller med alle ansatte.

12 -
August
16
aug. 24

Arendalsuka

Arendal

NHFs inviterer til:  
HVORDAN SØRGE FOR UTSLIPPSFRI GRENSEKRYSSENDE TRAFIKK I NORDEN?

Onsdag 14. august 2024 kl 21:30-22:30 i Samferdselsteltet
Mer informasjon: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/23658 

Transportsektoren står for 30 prosent av norske klimagassutslipp. Skal vi klare å nå klimamålene, må vi avkarbonisere transportsektoren. Varer fraktes på tvers av landegrenser, til havs og på land. Skal vi få til nullutslipp på hele fraktlinjer, må vi derfor samarbeide med andre land.

Next Wave er et nordisk prosjekt finansiert av Nordic Innovation. Målet er å bidra til å redusere barrierer for å ta i bruk hydrogen i tungtransport og maritim sektor i de Nordiske landene. I prosjektet jobbes det også med å realisere utslippsfri grensekryssende trafikk og transportkorridorer.  

Enova støtter utrullingen av fylle- og bunkringsanlegg, i tillegg til lastebiler og maritime fartøy. Men er dette nok til å få til det skiftet vi trenger for å nå klimamålene?  

Vi skal se nærmere på hvilke hindringer som må fjernes for at vi skal klare målet om nullutslipp. Hvordan ligger Norge an i forhold til våre naboland, og hva tenker politikerne er nøkkelen til nullutslipp i transportsektoren?   

I etterkant av det faglige programmet inviterer Norsk Hydrogenforum til hyggelig mingling med servering.  

Andre arrangementer NHF deltar på:

Mandag 12. august 2024 kl 10:30-12:00:
HYDROGEN, FREMTIDENS ENERGIBÆRER – HVEM SKAL BÆRE DEN FREM?
Arrangør: Rogaland fylkeskommune, Vestlandsrådet

Tirsdag 13. august 2024 kl 17.00-21.00:
RASKERE GRØNN OMSTILLING: HVORDAN UTLØSER VI DET?
Arrangør: BIOGASS NORGE, Zero, Norsk Hydrogenforum, Kystverket, Samfunnsbedriftene, NIBIO, Norske Havner, Biogass Oslofjord

Onsdag 14. august 2024 
HYDROGEN – LØSNINGEN FOR FOSSILFRI NORSK LUFTFART?
Arrangør: Avinor, GreenH

For informasjon om noen av arrangementene i regi av våre medlemmer, se oversikt i denne saken.

Mer informasjon om Arendalsuka finner du på www.arendalsuka.no. Vi gleder oss!