Her finner du hydrogenstasjonene i Norge

Flere aktører er i gang med å bygge opp ny infrastruktur for hydrogenfyllestasjoner i Norge.

Hynion og Asko driver hydrogenstasjoner i Oslo-området og i Trondheim.
I tillegg skal Vireon bygge ut fyllestasjoner.

Hynion

Hynion driver en stasjon for personbiler på Høvik i Bærum og planlegger åpning av en stasjon i Porsgrunn. Selskapet har også overtatt Ruters hydrogenstasjon på Rosenholm i Oppegård, som vil bli flyttet til et annet sted i Oslo-området.

Les mer

ASKO

ASKO driver sin egen hydrogenstasjon for lastebiler på Tiller i Trondheim. Den betjener lastebiler, personbiler og gaffeltrucker.

Les mer

Vireon

Hydrogenselskapet Vireon har søkt Enova om å etablere 13 hydrogenstasjoner for tungtransport innen 2025.

Les mer