Foto: Enova | Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Rekordstor Enova-tildeling til maritim transport

Etter hard konkurranse er 1,2 milliarder kroner tildelt ni hydrogenfartøy og seks ammoniakkfartøy, den største Enova-tildelingen noen gang innenfor maritim transport. – Dette er svært gledelig og og en stor dag for den norske hydrogen- og ammoniakkbransjen, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

19 juni 2024

På et seminar i regi av DNV og Grønt Skipsfartsprogram lanserte Enova sin største tildeling noensinne i samme søknadsrunde til maritim transport. 
 
Det samlede beløpet er på over 1,2 milliarder kroner.  
 
De innstilte selskapene er Høegh Autoliners og Amon Gas (ammoniakk) og Maris Fiducia, Møre Sjø, Napier og Halten Bulk (hydrogen).  

Vippepunkt for maritim næring

– Konkurransen var hard, og det var mange gode prosjekter som dessverre ikke nådde helt opp. Det lover veldig godt for den videre satsningen og neste søknadsrunde. Med disse pionérprosjektene går Norge i front, og vi ser at maritim næring nå er ved et vippepunkt hvor omstillingen herfra kan akselerere, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova, i en pressemelding
 
– Klimaomstilling i skipsfarten er helt nødvendig for at vi skal klare å nå klimamålene våre. Det er mange utfordringer knyttet til omstillingen, men dagens rekordstore tildeling er et stort steg i riktig retning. Det er veldig positivt å se at Enova kan spille en viktig rolle for omstillingen av skipsfarten. Jeg gleder meg til å se hva næringen kan få til fremover, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Etablerer etterspørsel etter hydrogen og ammoniakk i stor skala

– Enova skal bidra til å få på plass et velfungerende første marked for nullutslippstransport til sjøs. Gjennom støtten til disse fartøyene etablerer vi nå en etterspørsel etter drivstoffene. Programmet må derfor sees i sammenheng med kommende støtte også til hydrogenproduksjon og ammoniakkbunkring, og totalt snakker vi nå omstilling i en helt annen skala enn før, sier Nils Kristian Nakstad.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen (foto: Ihne Pedersen)

- Tildelingen viser at norsk maritim næring er offensiv i omstillingen til utslippsfri skipsfart. Disse skipene vil bidra til at norsk maritim industri kan bli ledende på nullutslippsteknologi. De er også viktige for utviklingen av hydrogenverdikjedene. Det må nå produseres og bunkres hydrogen og ammoniakk flere steder langs kysten. Dette er svært gledelig og en stor dag for den norske hydrogen- og ammoniakkbransjen, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.  

Under annonseringen hos DNV på Høvik informerte Enova om hvordan de vil jobbe med sine virkemidler de kommende månedene. Enova vil før sommerferien sende ut en markedsundersøkelse knyttet til utviklingen av deres kommende program for ammoniakkinfrastruktur. I undersøkelsen kan aktørene fra hele verdikjeden informere teknologiutvikling, kostnadsbilde, prosjekter og annen informasjon som kan bidra til et godt kunnskapsgrunnlag for programmet.  
  
Neste søknadsfrist for programmene knyttet til hydrogen- og ammoniakkfartøy er 27. september 2024. Under annonseringen informerte Enova om at oppdaterte programkriterier vil legges ut kjapt. Nytt av neste runde er krav om at minimum 1/3 av operasjonene har anløp i Norge eller norsk økonomisk sone. 
 

Fakta om Enovas støtte til hydrogen og ammoniakk i fartøy:  

 • Programmene «Hydrogen i fartøy» og «Ammoniakk i fartøy» ble lansert i desember 2023, og hadde søknadsfrist 22. mars 2024.
 • Formålet med programmene er å etablere de første fungerende verdikjedene for ammoniakk og hydrogen til maritime formål.  
 • Programmene har som formål å redusere barrierene for aktører som tar i bruk hydrogen og ammoniakk som drivstoff i fartøy, slik at man får etablert den første fungerende verdikjeden innen hydrogen og ammoniakk i Norge.  
 • Programmene støtter prosjekter som investerer i nye eller ombygde hydrogen- og ammoniakkfartøy.   
 • Søknad- og saksbehandlingsprosess ble gjennomført i henhold til kravene under «competitive bidding», noe som stiller strenge krav til prosess.   
  Søknadene som tilfredsstilte kvalifikasjonskriteriene, ble rangert etter kostnadseffektivitet (70 prosent) og prosjektmodenhet (30 prosent). På denne måten vil de prosjektene som mest effektivt kan realisere drift av fartøy med hydrogen og ammoniakk bli rangert høyest i konkurransen.  
 • Prosjektene kan få støtte på opptil 80 prosent av godkjente merkostnader, en økning fra tidligere 40 prosent. Økt støttesats er gjort mulig av nytt statsstøtteregelverk som trådte i kraft i Norge i desember 2023.
 • Støtteøkningen fordrer da minimum 25 prosent CO2-reduksjon i prosjektet sammenliknet med et tilsvarende fossilt prosjekt.  
  Konkurransen mobiliserte søknader fra 45 prosjekter, hvorav 13 søknader fordelt på åtte unike selskaper på hydrogenprogrammet og 32 søknader fra 11 selskaper på ammoniakkprogrammet.  
 • Neste søknadsfrist på programmene Hydrogen og Ammoniakk i fartøy er 27. september kl.12:00.