Om NHF

Norsk Hydrogenforum (NHF) ble stiftet i 1996 og er den nasjonale bransjeforeningen for hydrogen og ammoniakk. NHF representerer store og viktige deler av industrien, transportsektoren, myndigheter, organisasjoner og forsknings- og utdanningsmiljøene i Norge.

NHFs primære oppgave er å være et konstruktivt bindeledd mellom bransjen, offentlige myndigheter, virkemiddelapparatet og politikere, der målet er å sikre gode rammebetingelser for hydrogen og ammoniakk. 

NHF skal være et talerør for hydrogen- og ammoniakkbransjen, som løfter frem de sakene og problemstillingene som er viktige for våre medlemmer.

NHF skal også være en kunnskapsformidler for deg som ønsker å vite mer om hydrogen og ammoniakk.

 

NHFs viktigste oppgaver på vegne av bransjen

  • Pådriver for innfasing av utslippsfrie løsninger basert på grønt og blått hydrogen og ammoniakk i alle sektorer
  • Fremme utdanning, forskning og innovasjon innen hydrogenrelaterte teknologier
  • En kunnskap- og informasjonsformidler til norske aktører, og mellom norske og utenlandske aktører
  • Konstruktiv dialogpartner med myndighetene, politikere og virkemiddelapparatet

Les mer om Norsk Hydrogenforum

Prosjekter

Prosjekter

Norsk Hydrogenforum er involvert i en rekke prosjekter. Les mer om noen av de her.

Les mer