Stasjonsutviklingen i Norden - SHHP

De nordiske landene samarbeider tett om infrastrukturutvikling og kjøretøyintroduksjon, gjennom Scandinavian Hydrogen Highway Partnership

  • Danmark har jobbet i lang tid med hydrogenstasjonsutvikling og har 11 stasjoner fordelt over hele landet, og desidert høyest tetthet av hydrogenstasjoner pr. innbygger i verden.
  • Sverige har pr i dag 4 stasjoner, men har i juli 2017 fått klarsignalfor et nytt nasjonalt EU-støttet program for ytterligere 8 stasjoner innen 2020, kalt Nordic Hydrogen Corridor.
  • Island vil også få 3 nye stasjoner i 2018, etter å kjørt noen hydrogenprosjekter tidlig på 2000-tallet.
  • Finland har 2 stasjoner.

    Les mer på www.scandinavianhydrogen.org og se oppdatert stasjonskart her:
    www.scandinavianhydrogen.org/sHydrogenstasjoner i Skandinaviahhp/h2-stations

 

Medlemmer