Stasjonsutviklingen i Norden - SHHP

De nordiske landene samarbeider tett om infrastrukturutvikling og kjøretøyintroduksjon, gjennom Scandinavian Hydrogen Highway Partnership

  • Danmark har jobbet i lang tid med hydrogenstasjonsutvikling og har 11 stasjoner fordelt over hele landet, og desidert høyest tetthet av hydrogenstasjoner pr. innbygger i verden.
  • Sverige har pr i dag 4 stasjoner, men fikk i 2017 klarsignal for et nytt nasjonalt EU-støttet prosjekt i TEN-T-programmet, for ytterligere 8 stasjoner innen 2020, kalt Nordic Hydrogen Corridor.
  • Island har en nyåpnet stasjon i 2018 som etterfølges av to nye de kommende år, etter å kjørt noen hydrogenprosjekter tidlig på 2000-tallet.
  • Finland har 2 stasjoner.
  • Gjennom EUs Alternative Fuels for Transport-direktiv (DAFI) har de nordiske landene meldt inn behov for utbygging av alternativ lavutslipps infrastruktur. NHFs innspill til prosessen som Samferdselsdepartementet leder, kan du finne i dette dokumentet - hvor vi anbefaler et nettverk utbygd i Sør-Norge på 30 stasjoner innen 2022, og mellom 50 og 100 stasjoner innen 2025. Dette er et minimumsnivå som må til for at Norge skal lykkes med å introdusere et bredt utvalg av nulluslippskjøretøy innen 2025 ihht de miljømålene som er satt der.

    Les mer på www.scandinavianhydrogen.org og se oppdatert stasjonskart her:
    www.scandinavianhydrogen.org/sHydrogenstasjoner i Skandinaviahhp/h2-stations

 

Medlemmer