Her finner du hydrogenstasjonene i Norge

De siste årene har utviklingen av hydrogenstasjonsnett skutt voldsom fart internasjonalt, og flere og flere land lanserer storstilte planer for hydrogeninfrastruktur, i takt med en mangedobling av produksjon av hydrogenbiler. Norge var tidlig ute med et initielt stasjonsnett, men den nasjonale satsingen har vært haltende. Vi har pr. nov. 2018 5 hydrogenstasjoner i drift, og vil få ytterligere minst 6 nye stasjoner for vegtransport under etablering innen 2020 (etter Enovas nye utlysningsrunder).

Dessverre har HYOP måtte stenge sine 4 stasjoner i påvente av avklaring om videre finansiering, og vi avventer status for disse. Samtidig er mange spennende maritime prosjekter under utvikling, så med de planer som er kjent i dag vil vi kunne ha minst 13 stasjoner i 2021, inkludert flere maritime hydrogenstasjoner, blant annet knyttet til prosjektene til Statens Vegvesen (Hjelmeland i Rogaland) og Pilot-E (Fiskerstrands hydrogenferge).

Kartet viser stasjoner i drift (grønn), nye stasjoner under etablering (gul), stasjoner som ikke er i drift (rød) samt en lang rekke potensielle lokasjoner hvor det er gjort forstudier vedr. lokale forhold/businesscase, eller strategiske korridorplasseringer (blå prikk). En rekke maritime anvendelsesområder er også under planlegging, og flere av disse er listet her. Klikk på hver enkelt lokasjon for mer info.

I drift
Under etablering / detaljplanlegging
Forstudie / strategisk planlegging
Maritim anvendelse

For en oversikt over øvrige stasjoner i verden kan du trykke her.

Medlemmer