Her finner du hydrogenstasjonene i Norge

Grunnet hendelsen på Kjørbo-stasjonen 10.06.19 har Uno-X Hydrogen i påvente av ytterligere undersøkelser midlertidig stengt sine tre etablerte hydrogenstasjoner. Utover disse betjener 2 stasjoner hhv. busser og lastebiler i Oslo og Trondheim, og det finnes finansiering og planer for ytterligere minst 6 nye stasjoner under etablering i 2019-20. Maritime hydrogenstasjoner er ventet fra ca. 2021. De siste årene har utviklingen av hydrogenstasjonsnettet økt betraktelig internasjonalt, og flere og flere land lanserer storstilte planer for hydrogeninfrastruktur, i takt med en mangedobling av produksjon av hydrogenbiler.

Uno-X Hydrogen opererer og utvider stadig det offentlig tilgjengelige norske hydrogenstasjonsnettet. Av de tidligere HYOP-stasjonene planlegger nå Hydrogenisk AS å gjenåpne stasjonene på Høvik og i Porsgrunn. Samtidig er flere maritime prosjekter under utvikling, så med de planer som er kjent i dag vil vi kunne ha minst 14 stasjoner i 2021, inkludert maritime stasjoner knyttet til prosjektene til Statens Vegvesen (Hjelmeland i Rogaland) og Pilot-E (Fiskerstrands hydrogenferge).

I drift
Under etablering / detaljplanlegging
Forstudie / strategisk planlegging
Maritim anvendelse

For en oversikt over øvrige stasjoner i verden kan du trykke her.

Klikk på hver enkelt lokasjon for mer info, og på uttrekksfanen øverst til venstre i kartutsnittet for å se potensielle nye stasjonslokaliseringer. Kartet over viser stasjoner i drift (grønn), nye stasjoner under etablering (gul) samt en lang rekke potensielle lokasjoner hvor det er gjort forstudier vedr. lokale forhold/businesscase, eller strategiske korridorplasseringer (blå prikk). En rekke maritime anvendelsesområder er også under planlegging, og noen av disse er lagt inn i kartet. 

Medlemmer