Her finner du hydrogenstasjonene i Norge

Norge har pr. 22. des 2017 9 stasjoner i drift og minst 3 nye under etablering i 2018-19. Maritime hydrogenstasjoner er ventet fra 2020. Kartet viser stasjoner i drift (grønn), nye stasjoner under etablering (gul) samt en lang rekke potensielle lokasjoner hvor det er gjort forstudier vedr. lokale forhold/businesscase, eller strategiske korridorplasseringer (blå prikk). En rekke maritime anvendelsesområder er også under planlegging, og flere av disse er listet her. Klikk på hver enkelt lokasjon for mer info.

I drift
Under etablering / detaljplanlegging
Forstudie / strategisk planlegging
Maritim anvendelse

For en oversikt over øvrige stasjoner i verden kan du trykke her.

Medlemmer