Her finner du hydrogenstasjonene i Norge

Norge har pr. juni 2018 8 hydrogenstasjoner i drift og vil få ytterligere 6 nye stasjoner for vegtransport under etablering innen 2019 (etter Enovas nye utlysningsrunde nå i 2018). Med de planer som er kjent i dag vil vi kunne ha minst 16 stasjoner i 2020, inkludert to maritime hydrogenstasjoner knyttet til prosjektene til Statens Vegvesen (Hjelmeland i Rogaland) og Pilot-E (Fiskerstrands hydrogenferge). Kartet viser stasjoner i drift (grønn), nye stasjoner under etablering (gul) samt en lang rekke potensielle lokasjoner hvor det er gjort forstudier vedr. lokale forhold/businesscase, eller strategiske korridorplasseringer (blå prikk). En rekke maritime anvendelsesområder er også under planlegging, og flere av disse er listet her. Klikk på hver enkelt lokasjon for mer info.

I drift
Under etablering / detaljplanlegging
Forstudie / strategisk planlegging
Maritim anvendelse

For en oversikt over øvrige stasjoner i verden kan du trykke her.

Medlemmer