Her finner du hydrogenstasjonene i Norge

Hynion driver en stasjon for personbiler på Høvik i Bærum. Grunnet hendelsen på Kjørbo-stasjonen 10.06.19 har Uno-X Hydrogen i påvente av ytterligere undersøkelser midlertidig stengt sine tre etablerte hydrogenstasjoner. Utover disse betjener 2 stasjoner hhv. busser og lastebiler i Oslo og Trondheim, og det finnes finansiering og planer for ytterligere minst 6 nye stasjoner under etablering i 2019-20. Maritime hydrogenstasjoner er ventet fra ca. 2021. Kartet viser stasjoner i drift (grønn), nye stasjoner under etablering (gul) samt en lang rekke potensielle lokasjoner hvor det er gjort forstudier vedr. lokale forhold/businesscase, eller strategiske korridorplasseringer (blå prikk). En rekke maritime anvendelsesområder er også under planlegging, og noen av disse er lagt inn i kartet. Klikk på hver enkelt lokasjon for mer info.

Hynion er det eneste selskapet som har en offentlig tilgjengelig stasjon for hydrogenbiler i Norge. Stasjonen ligger på Høvik.

ASKO har sin stasjon på Tiller i Trondheim, som betjener lastebiler, personbiler og gaffeltrucker. 

Ruters stasjon for hydrogenbusser ligger på Rosenholm utenfor Oslo, og er kun tilgjengelig for busser.


I drift
Under etablering / detaljplanlegging
Forstudie / strategisk planlegging
Maritim anvendelse

For en oversikt over øvrige stasjoner i verden kan du trykke her.

Klikk på hver enkelt lokasjon for mer info, og på uttrekksfanen øverst til venstre i kartutsnittet for å se potensielle nye stasjonslokaliseringer. Kartet over viser stasjoner i drift (grønn), nye stasjoner under etablering (gul) samt en lang rekke potensielle lokasjoner hvor det er gjort forstudier vedr. lokale forhold/businesscase, eller strategiske korridorplasseringer (blå prikk). En rekke maritime anvendelsesområder er også under planlegging, og noen av disse er lagt inn i kartet. 

Medlemmer