Her finner du hydrogenstasjonene i Norge

De siste årene har utviklingen av hydrogenstasjonsnett skutt voldsom fart internasjonalt, og flere og flere land lanserer storstilte planer for hydrogeninfrastruktur, i takt med en mangedobling av produksjon av hydrogenbiler. Norge var tidlig ute med et initielt stasjonsnett, men den nasjonale satsingen har de siste årene vært noe haltende. Norge har pr. feb. 2019 5 stasjoner i drift, men får minst 6 nye under etablering i 2019-20. Maritime hydrogenstasjoner er ventet fra ca. 2020. Kartet viser stasjoner i drift (grønn), nye stasjoner under etablering (gul) samt en lang rekke potensielle lokasjoner hvor det er gjort forstudier vedr. lokale forhold/businesscase, eller strategiske korridorplasseringer (blå prikk). En rekke maritime anvendelsesområder er også under planlegging, og noen av disse er lagt inn i kartet. Klikk på hver enkelt lokasjon for mer info.

Uno-X Hydrogen opererer og utvider stadig det offentlig tilgjengelige norske hydrogenstasjonsnettet. Frem til i fjor drev HYOP et knippe av de første stasjonene som ble etablert, men måtte legge ned driften i september 2018 grunnet manglende driftstilskudd. Per. mars 2019 skal to av disse overtas og driftes av et annet selskap. Samtidig er mange spennende maritime prosjekter under utvikling, så med de planer som er kjent i dag vil vi kunne ha minst 13 stasjoner i 2021, inkludert flere maritime hydrogenstasjoner, blant annet knyttet til prosjektene til Statens Vegvesen (Hjelmeland i Rogaland) og Pilot-E (Fiskerstrands hydrogenferge).

Kartet viser stasjoner i drift (grønn), nye stasjoner under etablering (gul), stasjoner som ikke er i drift (rød) samt en lang rekke potensielle lokasjoner hvor det er gjort forstudier vedr. lokale forhold/businesscase, eller strategiske korridorplasseringer (blå prikk). En rekke maritime anvendelsesområder er også under planlegging, og flere av disse er listet her. Klikk på hver enkelt lokasjon for mer info.

I drift
Under etablering / detaljplanlegging
Forstudie / strategisk planlegging
Maritim anvendelse

For en oversikt over øvrige stasjoner i verden kan du trykke her.

Medlemmer