Europa og verden forøvrig

De siste årene har hydrogenstasjonsutviklingen i Europa og verden forøvrig virkelig skutt fart. Tyskland er lengst framme i Europa, men Frankrike, Storbritannia, Nederland, Belgia, Østerrike, Sveits m.fl. kommer etter. I Asia er Japan ledende, fulgt av Sør-Korea og Kina. I USA leder delstaten California an med et svært ambisiøst program, men en nasjonal satsing er gryende også der.

Følg kontinuerlig utviklingen for stasjonsetablering verden over på www.h2stations.org 

Tyskland som europeisk foregangsland
Tyskland har satset på hydrogenteknoligi i flere tiår, som del av deres omfattende såkalte "Energiewende". De har den mest ambisiøse satsingen på infrastruktur i Europa med så langt over  60 stasjoner i drift og ambisjoner om 100 stasjoner i årsskiftet 2019-20. I 2023 er planen å ha hele 400 stasjoner realisert, gjennom det store konsortiet H2Mobility med bilprodusentene, energiselskaper og offentlig sektor. Av tyske bilprodusenter kommer Mercedes først med sin småskala serieproduserte (plug-in) hydrogenbil i 2017, og BMW og Audi følger etter mot 2020-21.

Ny slagkraftig hydrogensatsing i Frankrike
Det franske ministeriet for økologisk transformasjon lanserte 1. juni 2018 den storstilte "Plan Hydrogène" som skal satse en knapp milliard kr per år fra 2019, for en storsatsing med 10 års varighet hvor målet er 50.000 hydrogenkjøretøy og 1000 stasjoner, innen 2028. Første steg er 100 stasjoner innen 2023, og 5000 lette samt 200 tunge kjøretøy samme år. Frankrike har rundt 20 stasjoner pr juni 2018. Les mer om Plan Hydrogène her.

Støtteprogram i Storbritannia
UK har så langt 12 stasjoner i drift, men regjeringen i Storbritannia offentliggjorde i mars 2017 at et ambisiøst støtteprogram for stasjoner og hydrogenkjøretøy vil lanseres i løpet av året, med statlig medfinansiering på ca. 230 mill kr. Bilbransjen også i Storbritannia har satset i lengre tid på lav- og nullutslippskjøretøy, nylig også hvor Bentley skal satse på hydrogenmodeller, og det ventes en betydelig vekst av hydrogenbasert transport også her.

Fyllestasjoner i USA
I USA har det hovedsakelig vært California som har drevet utrullingen av hydrogenstasjoner til nå, med en konsentrasjon av stasjoner rundt San Francisco og Los Angeles, med totalt i delstaten 27 i drift og 20 under utvikling. California Fuel Cell Partnership sikter mot 100 stasjoner i 2018. Det er per i dag også et 15-talls stasjoner på USAs østkyst, men flere er på vei også her. Bl.a har Air Liquide presentert at de vil bygge flere stasjoner i Massachussets, New York og Connecticut. Nikola Motors har videre lansert en svært ambisiøs plan med storstilt hydrogenstasjonsutrulling for å dekke tungtransporten over hele landet med mellom 300 og 700 stasjoner, og vil også kunne dekke personbiler, men det er foreløpig uklart når dette kan være på plass.

Fyllestasjoner i Japan
Japan har verdens mest ambisiøse plan for utrulling av hydrogenstasjoner, naturlig nok siden landet produserer to av de tre masseproduserte hydrogenbiler som i dag er tilgjengelig, nemlig Toyota Mirai og Honda Clarity. Flere modeller er under planlegging. Japan har allerede 100 stasjoner i drift og som mål å realisere 160 hydrogenstasjoner innen 2020, som skal forsyne 40.000 biler. Tidspunktet er ikke tilfeldig, da i 2020 vil Tokyo arrangere OL og ønsker å vise seg frem som et "hydrogensamfunn".

Japan står i en særstilling med et stort behov for import av energi. Norge har hatt et pågående bilateralt samarbeid om hydrogensatsing i flere år, og vi har en unik mulighet til leveranser til Japans energiskifte. Du kan lese mer om dette i Greenstats analyse her: www.greenstat.no/hydrogen/det-japanske-hydrogenkapplopet 

NHF har utgitt en artikkel sammen med Innovasjon Norge Tokyo og SINTEF i Innovasjon Norges utlenlandsmagasin:
www.opportunities-abroad.no/2018/11/15/japanese-norwegian-partnership-in-developing-a-carbon-neutral-hydrogen-value-chain 

Fyllestasjoner i Sør-Korea
Sør-Korea har også understreket en svært ambisiøs plan for utrulling av hydrogenstasjoner, og sikter mot 500 stasjoner innen 2030 og de 100 første på plass allerede i 2020. Hyundai-konsernet trapper nå opp ambisjonene med flere nye modeller og har planer om å selge 10.000 hydrogenbiler i landet i løpet av tre år, og eksportere ytterligere 14.000 innen 2020. Sør-Korea sikter mot å ha hele 630.000 hydrogenbiler på veiene i 2030.

Kina kom senere i gang men kommer raskt etter
I lys av omfattende byluftutfordringer har det vært en sterk vekst i elektriske kjøretøy i Kina de siste årene, og i november 2016 annonserte den kinesiske regjeringen at de vil styrke betydelig satsingen på også hydrogendrevne kjøretøy, med kraftfulle subsidier på kjøretøy og infrastruktur. De sa at de skal ha 50.000 hydrogenbiler på veiene i 2025 og 1 mill. i 2030. Kina er verdens største bilmarked og de fleste bilprodusenter satser nå på store leveranser av nullutslippsbiler dit de kommende årene, og kjøretøy med brenselceller vil motta større andel subsidier enn andre. Den kinesiske bilprodusenten Broad-Ocean skal alene levere10.000 hydrogenvarebiler mot 2020. For å dekke veksten med tilstrekkelig infrastruktur skal kineserne bygge 300 stasjoner innen 2025 og 1000 hydrogenstasjoner i 2030.

Følg kontinuerlig utviklingen for stasjonsetablering verden over på www.h2stations.org 

 

Kilder:

https://www.sintef.no/en/publications/publication/Download/?pubid=SINTEF+A27859 

www.fuelcellcars.com 

www.hydrogenfuelnews.com 

www.gov.uk/government/news/23-million-boost-for-hydrogen-powered-vehicles-and-infrastructure 

Medlemmer