Europa og verden forøvrig

De siste årene har hydrogenstasjonsutviklingen i Europa og verden forøvrig virkelig skutt fart. Tyskland er lengst framme i Europa, men Storbritannia, Frankrike, Nederland, Belgia, Østerrike, Sveits m.fl. kommer etter. I Asia er Japan ledende, fulgt av Sør-Korea og Kina. I USA leder delstaten California an med et svært ambisiøst program, men en nasjonal satsing er gryende også der.

Følg kontinuerlig utviklingen for stasjonsetablering verden over på www.h2stations.org 

Tyskland som europeisk foregangsland
Tyskland har satset på hydrogenteknoligi i flere tiår, som del av deres omfattende såkalte "Energiewende". De har den mest ambisiøse satsingen på infrastruktur i Europa med så langt over 30 stasjoner i drift, 27 stasjoner under oppføring og ambisjoner om 100 stasjoner i 2018/19. I 2023 skal hele 400 stasjoner være realisert, gjennom det store konsortiet H2Mobility med bilprodusentene, energiselskaper og offentlig sektor. Av tyske bilprodusenter kommer Mercedes først med sin serieproduserte (plug-in) hydrogenbil i 2017, og BMW og Audi følger etter mot 2020.

Nylansert støtteprogram i Storbritannia
UK har så langt 12 stasjoner i drift, men regjeringen i Storbritannia offentliggjorde i mars 2017 at et nytt storstilt støtteprogram for stasjoner og hydrogenkjøretøy vil lanseres i løpet av året, med statlig medfinansiering på ca. 230 mill kr. Bilbransjen også i Storbritannia har satset i lengre tid på lav- og nullutslippskjøretøy, og det ventes en betydelig vekst av hydrogenbasert transport også her.

Fyllestasjoner i USA
I USA har det hovedsakelig vært California som har drevet utrullingen av hydrogenstasjoner til nå, med en konsentrasjon av stasjoner rundt San Francisco og Los Angeles, med totalt i delstaten 27 i drift og 20 under utvikling. California Fuel Cell Partnership sikter mot 68 stasjoner i år og 100 i 2018. Det er per i dag også et 15-talls stasjoner på USAs østkyst, men flere er på vei også her. Bl.a har Air Liquide presentert at de vil bygge flere stasjoner i Massachussets, New York og Connecticut. Nikola Motors har videre lansert en svært ambisiøs plan med storstilt hydrogenstasjonsutrulling for å dekke tungtransporten over hele landet med over 350 stasjoner, og vil også kunne dekke personbiler, men det er pr. juli 2017 uklart når dette kan være på plass.


Fyllestasjoner i Japan
Japan har verdens mest ambisiøse plan for utrulling av hydrogenstasjoner, naturlig nok siden landet produserer to av de tre masseproduserte hydrogenbiler som i dag er tilgjengelig, nemlig Toyota Mirai og Honda Clarity. Japan har allerede 90 stasjoner i drift og som mål å realisere 160 hydrogenstasjoner innen 2020, som skal forsyne 40.000 biler. Tidspunktet er ikke tilfeldig, da i 2020 vil Tokyo arrangere OL og ønsker å vise seg frem som et "hydrogensamfunn".

Fyllestasjoner i Sør-Korea
Sør-Korea har også en ambisiøs plan for utrulling av hydrogenstasjoner, og sikter mot 500 stasjoner innen 2030 og de 100 første på plass i 2020. Hyundai-konsernet trapper nå opp ambisjonene med flere nye modeller og har planer om å selge 10.000 hydrogenbiler i landet i løpet av tre år, og eksportere ytterligere 14.000 innen 2020.  Sør-Korea sikter mot å ha hele 630.000 hydrogenbiler på veiene i 2030.

Kina kom senere i gang men kommer raskt etter
I lys av omfattende byluftutfordringer har det vært en sterk vekst i elektriske kjøretøy i Kina de siste årene, og i november 2016 annonserte den kinesiske regjeringen at de vil styrke betydelig satsingen på også hydrogendrevne kjøretøy, med kraftfulle subsidier på kjøretøy og infrastruktur. De sa at de skal ha 50.000 hydrogenbiler på veiene i 2025 og 1 mill. i 2030. Kina er verdens største bilmarked og de fleste bilprodusenter satser nå på store leveranser av nullutslippsbiler dit de kommende årene, og kjøretøy med brenselceller vil motta større andel subsidier enn andre. Den kinesiske bilprodusenten Broad-Ocean skal alene levere10.000 hydrogenvarebiler mot 2020. For å dekke veksten med tilstrekkelig infrastruktur skal kineserne bygge 300 stasjoner innen 2025 og 1000 hydrogenstasjoner i 2030.

 

 

Kilder:

https://www.sintef.no/en/publications/publication/Download/?pubid=SINTEF+A27859 

www.fuelcellcars.com 

www.hydrogenfuelnews.com 

www.gov.uk/government/news/23-million-boost-for-hydrogen-powered-vehicles-and-infrastructure 

Medlemmer