Hydrogen og sikkerhet

Sikkerhetsfakta om hydrogen: Hvorfor er hydrogen tryggere enn fossile drivstoff?

Hvorfor er hydrogen et trygt drivstoffalternativ? Her er noen viktige egenskaper ved hydrogen:

 • Det er 14 ganger lettere enn luft: Hvis hydrogen slippes ut, stiger det raskt oppover i atmosfæren med en hastighet på 20 meter per sekund (ved normale omgivelsestemperaturer). Til sammenligning er propan- og bensindamp tyngre enn luft. Ved lekkasje synker disse ned på bakkenivå, der en utilsiktet tenning gir en økt fare.

hydrogen-sikkerhet

 • Flammene gir lav strålingsenergi , noe som betyr at de er mindre tilbøyelige til å flytte til omkringliggende områder og spre brann.
 • Det er giftfritt: lekkasje eller utslipp forurenser ikke miljøet.
 • Det er mindre brennbart : bensin i luften er brannfarlig ved en lavere konsentrasjonsgrense på 1,4%, sammenlignet med hydrogenens 4%. For å si det på en annen måte, er bensin to til tre ganger mer brannfarlig i luften. Den optimale blandingen for hydrogenforbrenning er 29%, som i den virkelige verden er ganske uvanlig, siden hydrogen stiger og generelt vil diffundere.Bensindampens optimale blanding for forbrenning er bare 2% - et forhold som er veldig lett å nå.

er-hydrogen-farlig
Kilde: Ballard

 • Brennbare blandinger av hydrogen har relativt lav energitetthet sammenlignet med andre brenselstoffer.

Mens hydrogen er trygt , er det ikke helt fri for potensielle farer. Her er noen hydrogen gass sikkerhetsproblemer operatører må være klar over:

 • Den har et stort eksplosivt område, sammenlignet med andre drivstoff
 • Det brenner med en usynlig flamme
 • Du kan ikke lukte, se eller smake på det

(Relatert innlegg: Brenselsikkerhet: Viktige fakta for transittoperatører )

Innebygde hydrogen sikkerhetssystemer gir robust beskyttelse

Drivstofftankene som brukes i biler og busser er ekstremt robuste, spesielt i forhold til kjøretøystanker, som vanligvis er laget av plast.

Vanligvis er disse drivstofftankene karbonfiber innpakket sylindere som er foret med metall (Type III) eller polymer (Type IV). De er langt sterkere og mer krasjsikre enn vanlige bensintanker. Hver tank er utstyrt med en egen termisk aktivert trykkavlastningsanordning som er utformet for å lufte tankens innhold trygt hvis temperaturen stiger.

Tank testing standarder er nasjonalt og internasjonalt anerkjent (møte SAE International / FMVSS og Global Technical Regulation standarder) for en typisk levetid på 15 år. Produsenter er sikre på at deres tanker kan kvalifisere seg til 20+ års levetid ved ytterligere testing.

Og hvis det er en lekkasje, hva så?

På et tidspunkt over levetiden, kan et brenselcellesystem utvikle en lekkasje.Dette kan skje på grunn av kjøretøykollisjon, dårlig vedlikehold eller alder. Men hvis det skjer - hva da?

Hvis det er en Ballard brenselcellemodul, er den konstruert for å være "feilsikker" av design. Ballard brenselcellesystemer 'inkluderer:

 • Lekkasjedeteksjon om bord
 • Ventilasjonssystemer for å hindre lekkasjer fra å nå brannfarlige nivåer
 • Brannvarsling via røykvarslere eller varmetektorer
 • Trykkavlastningsanordninger som lukker brenselceller

Ballard brenselcellemoduler er utformet med passasjer og operatør sikkerhet i tankene. Et par eksempler:

 • En liten lekkasje kan utløse en tidlig advarsel, slik at en sjåfør kan stoppe og parkere kjøretøyet mens det fremdeles er trygt.
 • Kollisionssensorer er utformet for å aktivere en "sikker avstengning" -sekvens som låser høytrykksvannet i tanken, og isolerer høyspenningsdelene fra systemet.

Endelige tanker: Hvorfor velge hydrogen?

Så er hydrogen eksplosiv? Ja-men det er iboende sikrere enn vanlige fossile brensler. Som med brensel, må hydrogen behandles med respekt og omhu.

hydrogen-sikkerhetstankings

Kanskje det er lett kjent, men folk er generelt komfortable med bensin, selv om det er langt mer brannfarlig og farlig enn hydrogen.

Videre er dagens hydrogenbrenselcelleteknologier modne i deres sikkerhetsfunksjoner . Ballard-systemer er konstruert og bygget for sikkerhet, og protokollene for sikker oppbevaring og tanking er godt utviklet og forstått.

Sammenlignet med fossilt brensel er valget klart:

Medlemmer