Sikkerhet

 • Hydrogen brukes i stor skala industrielt og som drivstoff innen romfart.
 • Organisasjoner som produserer, transporterer og bruker hydrogen i stor skala har svært god sikkerhets-statistikk.
 • For å oppnå best mulig sikkerhet må følgende punkt oppfylles:
 1. For hver ny anvendelse må kunnskap om alle fysiske prinsipper som er involvert være fremskaffet.
 2. Prioritering av sikkerhet ved design og konstruksjon av nye systemer.
 3. Det må eksistere et offentlig regelverk som sikrer korrekt bruk av det nye systemet.
 4. Alle som vil komme i kontakt med teknologien må få opplæring.
 • Hydrogengass er fargeløs og luktfri. Gassen er ikke giftig.
 • Hydrogengass krever tettere rør og utstyr enn andre gasser for å unngå lekkasje.
 • Hydrogen reagerer med stål og andre metaller. Dette forårsaker material-sprøhet som kan gi brudd.
 • Hydrogen har lavere tetthet enn luft. En lekkasje vil stige opp mot taket. Det er derfor viktig at taket inneholder utluftningsmuligheter fra de høyeste punkt.
 • Hydrogen brenner i luftkonsentrasjoner mellom 4% og 75% (volumprosent). Bensin brenner fra 2%.
 • Temperaturen som må til for å starte forbrenning er dobbelt så høy som for bensin.
 • Nesten alle gnister vil antenne hydrogen. Også gnister fra statisk elektrisitet.
 • Hydrogen brenner med en nesten usynlig flamme. Varmestrålingen er mye mindre enn stråling fra hydrokarbonflammer.
 • Hydrogenflammen beveger seg 10 ganger raskere enn flammer fra hydrokarboner.
 • En konsentrasjon på 18% eller mer hydrogen i luft er eksplosjonsfarlig (nedre eksplosjonsgrense). Ved deflagrasjoner kan man også i enkelte tilfeller også få detonasjoner helt ned til 10-11 %
 • Hydrogen blander seg meget hurtig med luft til ufarlige konsentrasjoner. Utslipp av ca. 2000 liter flytende hydrogen i friluft vil nå ufarlige konsentrasjoner i løpet av ca. 1 minutt.
 • Alt utstyr som inneholder hydrogen bør være omgitt av hydrogendetektorer som kan varsle lekkasjer.

Hydrogen er ikke spesielt farlig sammenlignet med andre drivstoff. Bruk av hydrogen krever imidlertid tilpasset teknologi.

Visste du at?

Fusjonsprosessen som foregår på sola avgir energi lik Einsteins likning, E = mc2, hvor "m" er massen som "forsvinner" når to hydrogenatomer smelter sammen til et heliumatom.

Medlemmer