Hva er hydrogen?

Grunnstoffet Hydrogen

Hydrogen (fra gresk: Hydro; vann. Genes; danne). Hydrogen har atomnummer 1 i det periodiske systemet og atomvekten er 1,00794. Smeltepunkt er ved 13,81K (-259,34°C) og kokepunktet er ved 20,28K (-252,87°C). Tettheten i gassform er 0,08988g/l, i væskeform 70,8g/l (ved 20K) og i fast form 70,6g/l (ved 11K). Hydrogen har valens 1.

Hydrogen som energibærer

En energibærer er fremstilt fra en energikilde. I prosessen med å fremstille energibæreren vil noe av energien som var i energikilden "gå tapt", det vil si at energibæreren bærer med seg mindre energi enn det energikilden opprinnelig hadde.

Medlemmer