Hva er hydrogen?

Grunnstoffet Hydrogen

Hydrogen (fra gresk: Hydro; vann. Genes; danne). Hydrogen har atomnummer 1 i det periodiske systemet og atomvekten er 1,00794. Smeltepunkt er ved 13,81K (-259,34°C) og kokepunktet er ved 20,28K (-252,87°C). Tettheten i gassform er 0,08988g/l, i væskeform 70,8g/l (ved 20K) og i fast form 70,6g/l (ved 11K). Hydrogen har valens 1.

Hydrogen som energibærer

En energibærer er fremstilt fra en energikilde. I prosessen med å fremstille energibæreren vil noe av energien som var i energikilden "gå tapt", det vil si at energibæreren bærer med seg mindre energi enn det energikilden opprinnelig hadde.

Sikkerhet

Hydrogen er ikke spesielt farlig sammenlignet med andre drivstoff. Bruk av hydrogen krever imidlertid tilpasset teknologi.

Medlemmer