Styre og sekretariat

Styremedlemmer velges for to år om gangen. Styret består av seks styremedlemmer og to vararepresentanter.

Minst tre av styremedlemmene må representere industrien, og minst to styremedlemmer må representere forskning og utdanning.

Styreleder:

Steffen Møller-Holst, SINTEF. Last ned pressebilde

Styremedlemmer:

Geir Magnar Brekke, Statkraft

Solveig D. Sæther, Hexagon

Tjalve M. Svendsen, CMR Prototech 

Bjørn Simonsen, NEL ASA

 

Varamedlemmer:

Odne Stokke Burheim, NTNU

Steinar Eikaas, Statoil ASA

 

Sekretariat:

Kristian E. Vik, Generalsekretær - last ned pressebilder: Bilde 1 og Bilde 2

Jan Carsten Gjerløw, Seniorrådgiver 

Anette Gangnæs, medlemsservice og administrasjon

Steinar Aasen, kommunikasjon

Kari Kapstad, økonomi

Visste du at?

1 liter hydrogen veier ca. 0,1 gram. Sagt på en annen måte vil 1 kilo hydrogen fylle 10.000 liter ved atmosfærisk trykk. En vanlig hydrogenbil trenger omtrent 5 kilo hydrogen for å få en akseptabel rekkevidde (50 mil), og for å få hydrogenet ombord på bilen må det derfor komprimeres (700 ganger atmosfærisk trykk), kjøles ned til det er flytende (-253 grader celsius), eller lagres i metallpulver(tungt).

Medlemmer