Styre og sekretariat

Styremedlemmer velges for to år om gangen. Styret består av seks styremedlemmer og to vararepresentanter.

Minst tre av styremedlemmene må representere industrien, og minst to styremedlemmer må representere forskning og utdanning.

Styreleder:

Steffen Møller-Holst, SINTEF. Last ned pressebilde

Styremedlemmer:

Per Øyvind Voie, Norwegian Hydrogen

Julie Wedege, Statkraft

Frida Eklöf Monstad, Equinor

Liv-Elisif Kalland, ZERO

Are Opstad Sæbø, Greenstat AS

 

Varamedlemmer:

Morten Solberg Watle, GREENH

Johan Einar Hustad, NTNU Energi

 

Sekretariat:

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær

Lin April Løstegård, prosjektleder

Jan Carsten Gjerløw, seniorrådgiver 

Steinar Aasen, kommunikasjon

Kari Kapstad, økonomi

Visste du at?

1 liter hydrogen veier ca. 0,1 gram. Sagt på en annen måte vil 1 kilo hydrogen fylle 10.000 liter ved atmosfærisk trykk. En vanlig hydrogenbil trenger omtrent 5 kilo hydrogen for å få en akseptabel rekkevidde (50 mil), og for å få hydrogenet ombord på bilen må det derfor komprimeres (700 ganger atmosfærisk trykk), kjøles ned til det er flytende (-253 grader celsius), eller lagres i metallpulver(tungt).

Medlemmer