Styre og sekretariat

Styremedlemmer velges for to år om gangen. Styret består av seks styremedlemmer og to vararepresentanter.

Minst tre av styremedlemmene må representere industrien, og minst to styremedlemmer må representere forskning og utdanning.

Styreleder:

Steffen Møller-Holst, SINTEF. Last ned pressebilde

Styremedlemmer:

Tjalve M. Svendsen, CMR Prototech 

Ulf Hafseld, Hyop AS

Bjørn Simonsen, NEL ASA

Jørn Jakobsen, Hyundai Motor Norge

Jørn Helge Dahl, Hexagon Raufoss

Varamedlemmer:

Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga

Steinar Eikaas, Statoil ASA

 

Sekretariat:

Kristian E. Vik, Generalsekretær Last ned pressebilder: Bilde 1 og Bilde 2

Jan Carsten Gjerløw, Seniorrådgiver 

Hans Andreas Starheim, Prosjektleder 

Anette Gangnæs, medlemsservice og administrasjon

Steinar Aasen, kommunikasjon

Visste du at?

1 liter hydrogen veier ca. 0,1 gram. Sagt på en annen måte vil 1 kilo hydrogen fylle 10.000 liter ved atmosfærisk trykk. En vanlig hydrogenbil trenger omtrent 5 kilo hydrogen for å få en akseptabel rekkevidde (50 mil), og for å få hydrogenet ombord på bilen må det derfor komprimeres (700 ganger atmosfærisk trykk), kjøles ned til det er flytende (-253 grader celsius), eller lagres i metallpulver(tungt).

Medlemmer