Om NHF

Norsk Hydrogenforum (NHF) ble stiftet i 1996 og er en non-profit organisasjon som skal fremme de miljømessige fordelene ved å anvende hydrogen som energibærer.

NHF har medlemmer fra norsk industri, universiteter og forskningsinstitutter samt andre organisasjoner med interesse for hydrogen. 

NHF skal gjennom sitt arbeide:

  • Spre informasjon om hydrogen i Norge
  • Organisere seminarer og workshops
  • Utgi nyhetsbrev – meld deg på nyhetsbrevet her!
  • Oppmuntre og stimulere til forskning og innovasjon på hydrogenteknologi
  • Være en aktiv og konstruktiv partner mot myndigheter og andre organisasjoner i utviklingen av en framtidig industripolitikk basert på hydrogen

Medlemmer