Visjon om 1000 hydrogenlastebiler i Norge

I samarbeid med Greensight har NHF lansert en visjon om å få 1000 hydrogenlastebiler på norske veier innen 2023. Sammen med Greensight har NHF utarbeidet et notat som viser status for satsing på hydrogendrevne lastebiler internasjonalt. Her kan du laste ned notatet.

Du kan laste ned rapporten her.

Medlemmer