Wrightbus – Dobbeldekker hydrogenbuss

Til den store Zero Emission Bus Conference i London i desember 2016, overrasket Wrightbus bransjen med avdukingen av et helt nytt konsept for hydrogenfremdrift i buss, da de presenterte verdens første hydrogen-dobbeldekkerbuss. Denne skiller seg fra "tradisjonelle" hydrogenbusser ved at den har plassert tanksystemene bakerst og i bunnen av bussen, og utnytter istedet høyden langs hele kupeen til større passasjerkapasitet med et lite arealmessig fotavtrykk.

Wrightbus – Dobbeldekker hydrogenbuss

Med dette nye bussdesignet har Wrightbus pløyd viktig ny mark innen bruk av hydrogenteknologi i nullutslippsbusser.  Uttesting av dette designet er viktig fordi det åpner for at også langdistansebusser eller det såkalte coach-segmentet, kan integreres med hydrogendrift uten å kompromittere med høyde og utsikt i passasjerkupeen. Forutsetningen er at dette testes og verifiseres, noe Wrightbus' dobbeldekker vil gjøre i London de kommende årene. 

Denne bussen vil få en kompakt brenselcelle på kun 60 kW, i motsetning til det som har vært standard i hydrogenbussene som har vært vanlige i Europa så langt med brenselcellesystem på rundt 120-150 kW, med to sammensatte moduler. Systemet blir altså mye mer kompakt, noe som er mulig både gjennom produktforbedring og fordi dobbeldekkerbussene i London går med generelt lav hastighet fordi de snirkler seg gjennom tett trafikk i London sentrum. Brenselcella vil kontinuerlig lade en batteripakke som håndterer effekttoppene ved akselerasjon.

Wrightbus har også 8 "singeldekker"-hydrogenbusser gående i trafikk i London, som ble bygget til det Europeiske CHIC-prosjektet (2012-2016).

Les mer på www.fuelcellbuses.eu 

Medlemmer