EvoBus (Mercedes-Benz)

EvoBus er en del av Daimler-konsernet og har testet hydrogenbusser i over ti år, og deres busser testes blant annet i Aargau, Bolzano, Milano, Stuttgart og Karlsruhe. De vil lansere en helt ny og oppgradert modell i 2018.

EvoBus (Mercedes-Benz)

Foto: CHIC-prosjektet, en av 5 EvoBus hydrogenbusser i Bolzano i Süd-Tyrol (Italia).

EvoBus har hatt en sentral rolle i CHIC-prosjektet og andre EU-finansierte bussprosjekter. Som en viktig utviklingsaktør i Daimler-konsernet, inngår EvoBus sine erfaringer i utviklingen av Daimlers overordnede nullutslippsstrategi, hvor både tyngre og lettere kjøretøy er under utvikling. EvoBus har jobbet de siste årene med utvikling av en helt ny generasjon hydrogenbuss, som vil klargjøres for masseproduksjon fra 2018. Det er knyttet store forventninger til deres nye modell og den vil trolig inngå i mange nye bussflåter i de nye EU-prosjektene som nå rigges for oppstart mellom 2018 og 2020.

EvoBus "CHIC" model:
Fuel cell system: 120 kW
Battery system: 250 kW
Hydrogen storage system: 7 tanks, 350 bar
Full tank capacity: 35 kg

Medlemmer