Hydrogenbusser

Hydrogenbusser eller "fuel cell electric buses" som de betegnes under i Europa, gjennomgår en rivende utvikling for tiden, fra rundt 70 busser i demonstrasjonsflåter i Europa mellom 2010 og 2016, til kommersialisering og masseproduksjon av et tusentalls busser de kommende årene. Flere tusen hydrogenbusser kommer i produksjon på verdensbasis over de kommende årene, hvor europeiske produsenter vil få konkurranse også fra amerikanske og kinesiske produsenter.

I Norge har Ruter har kjørt hydrogenbusser siden 2012

Hydrogen gir spennende muligheter i bussdriften. I Norge har Ruter jobbet med hydrogenbussutvikling siden 2000-tallet og startet testing av fem nullutslipps busser i regulær drift med brenselceller som bruker hydrogen som energikilde i 2012. I løpet av 2020 får de ti nye hydrogenbusser som første del av de nye store europeiske kommersialiseringsprogrammene, med rundt 900 hydrogenbusser i bestilling.

Lokalprodusert hydrogengass

Ruter ledet den norske delen av forskningsprosjektet CHIC i regi av EU hvor hydrogen ble testet ut som drivstoff i et femtitalls busser. Nøkkelen er brenselcelleteknologi som omformer hydrogen og oksygen til elektrisitet, som deretter brukes til å drive bussens elektromotorer. Hydrogengassen som fylles på bussene produseres lokalt på Rosenholm bussanlegg ved elektrolyse av vann. Strømmen til denne prosessen hentes fra sertifisert vannkraft og oksygenet henter bussene direkte fra luften rundt oss.

Vanndampen går ut gjennom eksosrøret, og varmeoverskuddet fra brenselcellene brukes til oppvarming inne i bussene. Bremseenergien gjenvinnes til "ny" strøm som lader en batteripakke og kan igjen brukes av elektromotorene. Bussene er nesten helt stillegående og enger seg derfor veldig godt i bybildet og vil snart bidra til å fase ut de forurensende dieselbussene.

Ruters 5 hydrogenbusser kjører i dag mellom Oppegård og Oslo, og det planlegges nå sammen med Akershus fylkeskommune å tredoble flåten rundt 2020, for bruk i lengre regionruter i Akershus. Ruter vil også introdusere batterielektriske busser for bruk i sentrumsnære linjer i Oslo i løpet av de kommende årene, men for de lange rutene vil det være behov for hydrogendrift for å kunne få med nok drivstoff da ladetiden og vekten på batteriene vil bli for stor.


Storskala fylleanlegg gir god økonomi for bussflåter

HYOP, Akershus fylkeskommune og OREEC har deltatt i et stort pan-europeisk studie kalt NewBusFuel, for design av 13 storskala hydrogenfylleanlegg for nyeste generasjon hydrogenbusser i europeiske byer. Studiet viser at fylleanlegg for større bussflåter på mellom 50 og 100 hydrogenbusser raskere vil gi god økonomi for omsetning av hydrogen, og særlig viser de norske tallene fra HYOPs studie et meget godt grunnlag for store fylleanlegg i Norge - som enkelt også kan tilpasses bruk i lastebiler, skip, tog osv. I NewBusFuel konkluderes det med at det vil være mulig å tjene penger på hydrogensalg med en kilopris helt ned mot 4-6 €, når omsetningen er høy og utnyttelsesgraden på anlegget er god. De økonomiske og tekniske sluttrapportene i prosjektet finnes her.

Mer info om de ulike bussmodellene

 

EvoBus (Mercedes-Benz)

EvoBus er en del av Daimler-konsernet og har testet hydrogenbusser i over ti år, og deres busser testes blant annet i Aargau, Bolzano, Milano, Stuttgart og Karlsruhe. De vil lansere en helt ny og oppgradert modell i 2018.

VanHool A330 og AG300 hydrogenbusser

VanHool har jobbet i mange år med hydrogenbussutvikling, først for amerikanske operatører, og fra 2011 begynte de å produsere busser til det europeiske CHIC-prosjektet, inklusive Ruters 5 hydrogenbusser. I USA bygde de først 12 meters toakslede busser men pga. europeiske kapasitetskrav ble dette utvidet til treakslede 13-meters busser. Nå har VanHool også utviklet en ny 18-meters leddbuss.

Solaris Urbino 18 hydrogen + batteri/trolley leddbuss

Polske Solaris, en velbrukt bussleverandør med flere hundre busser i trafikk bl.a. i Osloregionen, har testet to prototype Urbino 18 electric med brenselcelle-rekkeviddeforlenger i Hamburg siden 2014. Solaris fikk i 2016 en ny stor kontrakt med bussoperatøren i Riga for 10 stk trolley-busser med tilsvarende brenselcelle-rekkeviddeforlenger som vil settes i drift fra høsten 2017.

Wrightbus – Dobbeldekker hydrogenbuss

Til den store Zero Emission Bus Conference i London i desember 2016, overrasket Wrightbus bransjen med avdukingen av et helt nytt konsept for hydrogenfremdrift i buss, da de presenterte verdens første hydrogen-dobbeldekkerbuss. Denne skiller seg fra "tradisjonelle" hydrogenbusser ved at den har plassert tanksystemene bakerst og i bunnen av bussen, og utnytter istedet høyden langs hele kupeen til større passasjerkapasitet med et lite arealmessig fotavtrykk.

Caetanobus Fuel Cell / Toyota

I Europa vil Toyota levere sitt brenselcellesystem, inkludert brenselcellestacks, hydrogentanker og andre nøkkelkomponenter til det portugisiske bussingeniør- og produksjonsfirmaet Caetanobus, for produksjon av hydrogendrevne bybusser tilpasset det europeiske markedet.

Hyundai FCEB

Hyundai utvikler nå tredje generasjons hydrogenbuss, som presenteres i 2018. Denne bygger på erfaringer fra første generasjons buss i 2006 og 2. generasjon i 2009. Sør-Korea satte denne sommeren et nytt mål om 1000 hydrogenbusser på veiene innen 2022.

VDL Phileas ledd-hydrogenbuss

Nederlandske VDL bygget i 2011 et knippe prototype Phileas leddbusser som har vært demonstrert i Köln og Amsterdam. VDL deltar sammen med de andre aktuelle bussleverandørene og FCH JU i en MoU om videreutvikling og kommersialisering av en ny generasjon hydrogenbusser i perioden 2018-2020.

Medlemmer