27Nov
Köln, Tyskland @ 27. November

Zero Emission Bus Conference 2018

Köln i Tyskland er arenaen for årets Europeiske nullutslippsbusskonferanse. Byens forpliktelse til å skape et utslippsfritt transportsystem og deres videre satsing på blant annet hydrogenbusser gjorde de til en opplagt  vertsby for konferansen.

For denne konferansen vil det være stort fokus på ren og bærekraftig transport. Köln-konferansen fokuserer på de mange tiltakene som tas for å legge ut og etablere et nettverk av ren transport i europeiske byer. Derfor ønsker konferansen å samle interessenter fra industri, beslutningstakere mv., hvor hovedfokus vil være null-utslippsteknologi for busser: både med hydrogen og batteridrift. Dette vil gi en god debatt om mulighetene.

Les mer om programmet her.

Medlemmer