26Nov
Webinar 18.00-19.00 @ 26. November

Webinar for drosjeeiere i Vestfold og Telemark: Hydrogendrosjer

Webinaret vil presentere de to aktuelle drosjemodellene i Norge, etablering av fyllestasjoner for hydrogen og fylkeskommunens mål for reduksjon av klimagassutslipp.

Flere steder i Norge gjøres det nå tiltak for å redusere klimagassutslipp fra drosjer. Hydrogenbiler har lang rekkevidde og kort fylletid, og kan derfor være et godt alternativ for å gjøre drosjene utslippsfrie. På dette webinaret får du presentert de to aktuelle bilmodellene i Norge, høre om planer for etablering av fyllestasjoner for hydrogen, og om fylkeskommunens mål for reduksjon av klimagassutslipp. Det blir god anledning til å stille spørsmål til innlederne.

Arrangementet gjennomføres digitalt på Teams 26. november kl. 18.00 – 19.00. Deltakelse er gratis, men påmelding er nødvendig.

Program:

  • Introduksjon: hydrogen som drivstoff til transport v/ Jan Carsten Gjerløw, CEO Evig Grønn AS
  • Hydrogenbiler som er tilgjengelige i Norge

Nye Toyota Mirai v/ Espen Olsen, Informasjonssjef Toyota Norge AS

Hyundai Nexo v/ Anders Palmberg, Fleet Manager Hyundai Motor Norge

  • Fyllestasjoner for hydrogen – får vi det i Vestfold og Telemark?

Hydrogenstasjon på Herøya v/ Ulf Hafseld, CEO Hynion AS

Planer for utbygging av infrastruktur i Norge v/ Helge Holen, CEO H2Fuel Norway AS

  • Fylkeskommunen ønsker utslippsfrie løsninger også i drosjenæringen v/ Arve Høiberg, hovedutvalgsleder for samferdsel, Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • Spørsmål til innlederne


Webinaret arrangeres av Evig Grønn AS som en del av prosjektet Mulighetsstudie for bruk av hydrogen til transport i Vestfold og Telemark. Prosjektet er støttet av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Webinaret er det første i en serie på tre, der de to andre omhandler hydrogenlastebiler og hvilke muligheter hydrogen gir for klimagassreduksjon og næringsutvikling i Vestfold og Telemark.

Medlemmer