14Oct
Digital konferanse @ 14. October

The 5th International Conference on Maritime Hydrogen & Marine Energy

Dette er femte gang Ocean Hyway Cluster og GCE Ocean Technology samler verdensledende aktører innen maritim hydrogen og maritim fornybar energi til denne konferansen.

For å sikre videreutvikling og fremtidig verdiskaping deltar representanter fra alle hjørner av bransjen, som næringsliv, FoU, akademi, finans og offentlige virksomheter. Gjennom deling av kunnskap og samarbeid, vil vi alle kunne bidra til å løse teknologiske utfordringer som vil redusere globale CO2-utslipp fra sjøtransport og bidra til å levere stabil, bærekraftig og ren energiforsyning til øysamfunn og kystregioner rundt om i verden.

Konferansen har speakers fra over 15 land. Konferansedeltakerne vil få en oppdatering på verdens energisituasjon fra Robin Mills i Qamar Energi i Dubai, hydrogen som energibærer i internasjonal shipping fra Laurent Debart fra Frankrike, hydrogen i lasteskip av Fokke van der Veen fra Nederland, og om energisystem med lavt utslipp for øysamfunn av Marlène Moutel fra Frankrike.

Medlemmer