01Apr
Stavanger @ 01. April

AVLYST - Småkraftdagane, Hydrogenseminar 1.4.

NHF arrangerer sammen med Småkraftforeninga et hydrogenseminar under Småkraftdagane, den 1. april. Dette vil dekke utviklingen innen hydrogen på bred basis.

Programmet for Småkraftdagane: https://www.smakraftforeninga.no/smakraftdagane-2020/

Hydrogenseminaret, påmelding her: https://atlanticmice.eventsair.com/smakraftdagane2020/paamelding/Site/Register

Detaljert program:

13.00   Moderator Daniel Ras-Vidal, konst. generalsekretær Norsk Hydrogenforum

13.05   Velkommen til Rogaland, Alexander Rügert-Raustein, gruppeleder i fylkestinget (MDG Rogaland)

13.15   Introduksjon ved styreleder Steffen Møller Holst, Norsk Hydrogenforum og styreleder Lars Emil Berge, Småkraftforeninga

13.30   Fra smell til Hellesylt Hydrogen Hub, Hydrogenåret siden forrige samling. Steffen Møller Holst, Markedsdirektør SINTEF industri

13.50   Døråpner for hydrogen i transportsektoren, Vegard Frihammer, GEO, Greenstat (TBC)

14.10   Pause

14.30 Kan hydrogen sikre verdien av norske gassressurser? Europa jakter nullutslipp, Eivind Magnus, seniorpartner, Thema Consulting.

14.50   Statkrafts hydrogensatsing og markedsutviklingen for e-fuels (metanol og ammoniakk), Ulf Eriksen, VP Hydrogen, Statkraft

15.10   Ny giv for næringsutvikling, Knut Linnerud, leder Hydrogenklyngen

15.30   Oppsummering

 

Meld deg på her: https://atlanticmice.eventsair.com/smakraftdagane2020/paamelding/Site/Register

 

Medlemmer