24Oct
Trondheim @ 24. October

Planer på Tjeldbergodden - hydrogenseminar i Trondheim

Onsdag 24. oktober 2018 vil Tjeldbergodden Utvikling AS på nytt arrangere hydrogenseminar i Trondheim, hvor vi har gleden av å ønske alle interesserte hjertelig velkommen.

Vi ønsker å belyse det potensialet som Norge kan ha innenfor storskala produksjon av ren hydrogen, basert på norsk naturgass. I tillegg ønsker vi å presentere nærmere de konkrete initiativene som nå gjøres innenfor maritim industri og sjøtransport i Midt-Norge, samt muligheten for lokal produksjon og bruk av hydrogen fra Tjeldbergodden i en tidligfase.


Vi har fått satt opp et interessant program og bl.a. fått bekreftet deltakelse fra følgende innledere:

Steinar Eikaas, leder lavkarbonløsninger Equinor ASA

Torkild Reinertsen, styreleder Reinertsen New Energy AS

Todd Allyn Flach, seniorrådgiver CO2-fangst og –lagring Bellona

Rolf Fiskerstrand, konsernsjef Fiskerstrand Holding AS

Lars Fabricius, prosjektleder utslippsfri hurtigbåt Trondheim-Kristiansund

Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag


Fint om du setter av datoen allerede nå, her vil det i begynnelsen av oktober komme et påmeldingsskjema og mer informasjon.

 

Ved interesse og spm. om påmelding ta kontakt med: 

 

Arve Goa                                                                                                Karin Torset 

Tjeldbergodden Utvikling AS                                                            Tjeldbergodden Utvikling AS
daglig leder                                                                                            prosjektleder
mobil 90 89 44 00                                                                               mobil 90 60 37 73
arve@tbu.no                                                                                         karin@tbu.no

 

Medlemmer