28May
KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, Oslo. Konferanserom ”Mjøsa”. @ 28. May

Pilot-E: Workshop for innspill til utlysning

Gratis deltakelse, men begrenset antall plasser. 

Meld deg på her!

 

PILOT-E lyser i år ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Bransjeaktørene er invitert til dialog om innretningen på utlysningen, slik at PILOT-E kan bidra til å forsere og stimulere næringenes ambisjoner for miljøvennlige energiløsninger.

Dette er bakgrunnen for at NHF inviterer til workshop med industri og forskningsmiljøer.  På workshopen vil vi presentere Pilot-E, samt status og muligheter for bruk av hydrogen innen industri og maritim transport. I tillegg til å diskutere den kommende utlysningen lar vi aktører fra næringslivet presentere seg og sine ideer, og vi gir mulighet til matchmaking som en start på å rigge konsortier og prosjekter.

Pilot-E har satt 1. juni som frist for å komme med innspill til utlysningen. NHF vil sende innspill basert på det som framkommer på workshopen. Endelig utlysningstekst publiseres 10. juni og søknadsfristen blir 10. oktober 2018.

Benytt denne sjansen til å påvirke utlysningen og posisjonere deg for deltakelse i et konsortium!

Program: 

12.30  Registrering og mingling

13.00  Velkommen

  •  Om Pilot-E og årets utlysning v/ Trond Moengen, Programsekretær Pilot-E
  •  Hydrogen til maritim transport – status og muligheter, v/ Øystein Ulleberg, forskningsleder IFE og senterdirektør FME MoZEES
  •  Hydrogen i industrien – status og muligheter, v/ Greenstat AS

 14.00  Innlegg fra næringslivsaktører. Innspill til utlysningen, ideer til prosjekter.

 15.00  Avslutning av workshop

  •  Mulighet for matchmaking og uformelle møter

16.00  Slutt

Gratis deltakelse, men begrenset antall plasser. Meld deg på her!

Les mer om Pilot-E her.

 

Medlemmer