25Aug
Digitalt 14:00 - 15:00 @ 25. August

Paneldialog: Kan hydrogen drive veg-instrumentering?


Ballard Power Systems har utviklet en hydrogenløsning som skal kunne forsyne sensorer ved veikanten med strøm for å kunne gi god informasjon til trafikantene, i områder med krevende værforhold, uten strøm og nettverk. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen

 

Statens Vegvesen og Ballard Power Systems inviterer til en paneldialog for å presentere hydrogenbaserte løsninger til instrumentering i strømløse områder.

Spørsmålet som stilles er: Kan hydrogen drive instrumentering langs veg?

Svaret er: Ja.

Onsdag 25.august kl. 14-15 kan du få vite hvordan det gjøres.

  • Lenke til påmelding hos Nasjonalt program for leverandørutvikling
  • Ballard Power Systems Norway har siden de vant plan- og design-konkurransen september i fjor utviklet en hydrogenløsning som i områder med krevende værforhold, uten strøm og nettverk, skal kunne forsyne sensorer ved veikanten med strøm for å kunne gi god informasjon til trafikantene.

Nå inviterer oppdragsgiver Statens Vegvesen og leverandør Ballard Power Systems til en paneldialog for å synliggjøre mulighetsrommet denne løsningen kan ha for andre virksomheter med likelydende behov. Paneldialogen gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling som har bistått i gjennomføringen av prosjektet.

Gjennom samtalen vil det være mulig for deltagere å stille spørsmål, og ha en dialog i forhold til muligheter og utfordringer med bruk av løsningen i ulike situasjoner.

Klima- og miljødepartementet har finansiert utviklingen av fem Fast Track-prosjekter, hvorav Statens Vegvesen sitt prosjekt «Bærekraftig energiforsyning langs veg» er ett av dem. Den ekstraordinære bevilgningen fra regjeringen var et motkonjunkturtiltak i forbindelse med COVID-19-pandemien, for å fremme aktivitet i næringslivet og grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser

Medlemmer