11Feb
Webinar kl 10.00-11.30 @ 11. February

Norge som energinasjon: Hydrogen

Norge kan spille en sentral rolle i framtidens energimarked. Som gasseksportør, Europas fornybarbatteri og en grønn energinasjon.

Sammen med Norsk Hydrogenforum og Norsk Industri inviterer Tekna til et faglig- og debattmøte om Norge som energinasjon, med fokus på hydrogen.

EU har lagt frem en ambisiøs strategi som skal gjøre EU verdensledende på hydrogen. Er Norge klare til å være med på den storstilte satsningen på hydrogen, og hvordan kan Norge gjøre seg relevant i EU's energiomlegging?

Program

Status på hydrogensatsingen:

Om EU’s hydrogenssatsning Ragnar Semundseth energiråd i Brussel

Om Norges hydrogenssatsning Ingebjørg Wilhelmsen v Generalsekretær Norsk Hydrogenforum

Om rapporten "Hydrogen og mulighetene for norsk industri" Stein Lier Hansen Administrerende direktør i Norsk Industri

Hvilken rolle hydrogen spille i fremtiden? Presentasjoner fra 3 næringsaktører:

NEL ASA v Administrerende direktør Jon Andre Løkken

Equinor v Vice President Low Carbon Solutions - Steinar Eikaas

Technip FMC v Forretningsutvikler Deep Purple - Jørn Lindtvedt

Medlemmer