01Apr
Digital møteavvikling @ 01. April

NHFs generalforsamling blir webmøte

Verken generalforsamlingen i NHF eller det påfølgende hydrogenseminaret i Stavanger, i tilknytning til Småkraftdagane, lar seg gjennomføre i 1. april. Småkraftdagane er også er avlyst.

NHFs generalforsamling blir derfor gjennomført som et webmøte. Tidspunktet for generalforsamlingen beholdes: 1. april 2020, kl. 10.00 – 12.00

Møteinnkalling og sakspapirer er sendt medlemmene.

NHF-sekretariatet kommer tilbake med informasjon om web-tilkoblingen.

Medlemmer