23May
Clarion Hotel The Hub @ 23. May

Mobilitet 2022: Forskerkonferanse om transport og mobilitet

Mobilitet 2022-konferansen er Norges største forskerkonferanse innen mobilitet og transport. Dette er det sentrale møtestedet for forskere, politikere, næringsliv og forvaltning.

20 sentrale aktører innen samferdselssektoren samarbeider om arrangementet som holdes 23. og 24. mai. Konferansen skal være en faglig arena med rom for debatt og refleksjon, hvor forskning og kunnskap formidles, politikk utvikles, tanker brynes og gode idéer deles.

Sentrale personer innen forskning, politikk, næringsliv og forvaltning holder innlegg. Som deltaker blir du med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

 

Medlemmer