16Feb
Digital konferanse @ 16. February

Mobilitet 2021

Mobilitet 2021 er Norges største forskerkonferanse innen mobilitet og samferdsel. 

Transportøkonomisk institutt TØI og Opplysningsrådet for veitrafikken OFV har samlet de fremste mobilitetsaktørene i Norge til å arrangere konferansen og skreddersy programmet.

SINTEF, Drivkraft Norge og Norsk Hydrogenforum står bak følgende programpost 17. februar:

14.30-15.30: Hvordan lykkes vi med konkurransedyktige 0-utslippsløsninger i transportsektoren?

  • Regjeringens strategi for å oppnå 50 % reduksjon av CO2-utslipp fra transport innen 2030
  • Fremtidens utslippsfrie skip (Trond Johnsen, forskningsleder SINTEF Ocean, leder SFI Smart Maritime)
  • Grønn luftfart (Trond Bakken, markedssjef for EU-forskning i SINTEF Digital)
  • Utslippsfri langtransport på vei (Steffen Møller-Holst, markedsdirektør SINTEF Industri)
  • Oppspill til debatt ved Drivkraft Norge og Norsk Hydrogenforum
  • Debatt med viktige premissgivere

Hold av datoene og følg med for mer info på Mobilitet 2021

Medlemmer