04Feb
Clarion Hotel Oslo, Bjørvika, Oslo @ 04. February

Mobilitet 2020

Norges viktigste mobilitetskonferanse avholdes i Bjørvika i Oslo 4.- 5. februar 2020.

Mobilitet 2020 skal bli et sentralt møtested hvor forskere, politikere og personer fra forvaltning og næringsliv kan møtes for å diskutere viktige og vanskelige spørsmål.

Les mer om detaljert program og påmelding på www.tekna.no/mobilitet2020

18 sentrale aktører innen samferdselssektoren, deriblant Norsk Hydrogenforum, har forpliktet seg til å delta i programarbeidet og utvikle konferansen. Dette sikrer en bred forankring i miljøet. Transportøkonomisk institutt (TØI) og Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er initiativtakere. På konferansen belyses og drøftes de viktigste spørsmålene i sektoren.

  • Hvordan blir fremtidens mobilitet?
  • Hvordan få en effektiv klimapolitikk på mobilitetsområdet?
  • Attraktive og effektive byer, hvordan?
  • Fremtidens bilavgifter – exit bompenger?
  • Mobilitet som en tjeneste – hva skjer?
  • Teknologiske trender
  • Fremtidens godstransport
  • Nullvisjonen for by og bygd?
  • Med mer

Mål:

Skape en faglig arena, debattarena og møteplass. Konferansen skal være forskningsbasert. Møteplassen skal være en arena for gode ideer, kunnskapsdeling med flat struktur. Politikk skal utvikles, tanker brynes, og silotenking bygges ned.

Målgruppe:

Alle som jobber med, eller har interesse for samferdsels- og mobilitetsspørsmål. Dette skal være den møteplassen ingen kan gå glipp av – en nødvendig samling av fagmiljøet i Norge.

Konferansen dekker hele mobilitetssektoren og blir det sentrale møtestedet for formidling av forskning og dialog mellom forskere, politikere, organisasjoner, næringsliv og forvaltning.

Mobilitet 2020 er for deg som arbeider med å skape god balanse mellom fremtidsvisjoner, effektivitet og miljøvennlig mobilitet. Konferansen passer også for deg som vil være oppdatert på trender og utviklingen innenfor mobilitet.

Sammen skal vi belyse de viktigste og vanskeligste utfordringene innenfor sektoren, og bringe sektoren i grønn retning.

Denne møteplassen skal belyse de viktigste og vanskeligste utfordringene innen samferdselssektoren. Målet er å bringe sektoren ett skritt videre gjennom dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning. Som deltaker blir du med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

Medlemmer