19May
Webinar 08:30-10:30 CET @ 19. May

Hydrogen Japan-Norge: Hydrogen som drivstoff for landtransport

Hydrogen som drivstoff for landtransport er tema for tredje del av den bilaterale seminarserien mellom den japanske og norske hydrogenbransjen, som holdes 19. mai, kl. 08:30-10:30.

Innovasjon Norge, Norsk Hydrogenforum og Ambassaden i Tokyo inviterer til en fire dagers hydrogenseminar-serie i april og mai.

Både Japan og Norge har ledende industri og høy kompetanse innen hydrogenteknologi. Japan har satt seg klare og langsiktige mål for hydrogen. I Norge har vi et økende politisk engasjement og et veikart på beddingen.

Over en årrekke har japanske og norske aktører etablert og befestet en tett dialog med den norske ambassaden i Tokyo som ankerpunkt.

Pandemien satte en stopper for det årlige, bilaterale hydrogenseminaret i februar 2021. Som en fullverdig erstatning, inviterer Innovasjon Norge, Norsk Hydrogenforum og Ambassaden i Tokyo til seminar-serien i april og mai.

Medlemmer