22Apr
Webinar 08:30-10:30 CET @ 22. April

Hydrogen Japan-Norge: Hydrogenproduksjon og industriell bruk

Hydrogenproduksjon og industriell bruk er tema for andre del av den bilaterale seminarserien mellom den japanske og norske hydrogenbransjen, som holdes 22. april, kl. 08:30-10:30.

Innovasjon Norge, Norsk Hydrogenforum og Ambassaden i Tokyo inviterer til en fire dagers hydrogenseminar-serie i april og mai.

Både Japan og Norge har ledende industri og høy kompetanse innen hydrogenteknologi. Japan har satt seg klare og langsiktige mål for hydrogen. I Norge har vi et økende politisk engasjement og et veikart på beddingen.

Over en årrekke har japanske og norske aktører etablert og befestet en tett dialog med den norske ambassaden i Tokyo som ankerpunkt.

Pandemien satte en stopper for det årlige, bilaterale hydrogenseminaret i februar 2021. Som en fullverdig erstatning, inviterer Innovasjon Norge, Norsk Hydrogenforum og Ambassaden i Tokyo til seminar-serien i april og mai.

Medlemmer