14Jan
webinar 09.00-10.30 @ 14. January

Informasjonsmøte om IPCEI

Norges deltakelse i IPCEI åpner for å få realisert flere små og store hydrogenprosjekter innen industri og transport. Men det haster med å sende inn forslag.

Fristen for å spille inn forslag fra Norges er allerede i februar. Det er Enova som har fått oppdraget med å forvalte den norske deltagelsen i forsknings- og industrisamarbeidet innen hydrogen, gjennom IPCEI (Important Projects of Common European Interest).

Norsk Hydrogenforum inviterer til webinar med Enova torsdag 14. januar, fra kl 09.00 til kl. 10.30. 

Enovas markedssjef på området, Arve Solheim og seniorrådgiver Sigmund Ø. Størset vil orientere om IPCEI-samarbeidet, hvilke typer prosjekt som kvalifiserer og informere nærmere om Enovas kartleggingsrunde.

Agenda til informasjonsmøte om IPCEI

09.00 – 09.05 Velkommen ved Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

09.05 – 09.35 Enova orienterer om IPCEI, hvilke prosjekt som kvalifiserer og kartleggingsrunden, ved Sigmund Ø. Størset og Arve Solheim

09.35 – 10.30 Q&A. Alle inviteres til å stille spørsmål til Enova om IPCEI

Det vil være begrenset adgang til møtet.

Inviterte deltakere vil få egen invitasjon. 

 

 

 

Medlemmer