05Dec
Forskningsparken - Forum Auditorium, Gaustadalleen 21, Oslo @ 05. December

Hydrogensikkerhet - teori, praksis og samfunnsutfordringer + medlemsmøte NHF

Den 5. desember inviteres det til en workshop på hydrogensikkerhet, brukeraksept og samfunnsutfordringer i Forskningsparken i Oslo. Arrangementet organiseres i et samarbeid mellom prosjektet SH2IFT og Norsk Hydrogenforum.

Presentasjoner vil bli gitt av prosjektpartnere i SH2IFT og eksterne inviterte foredragsholdere, bla annet HYON. Partnerne i er SH2IFT er Air Liquide, Ariane, Equinor, Shell, Gexcon, Statkraft, SVV, JBDir, DSB, Nye Veier, Nasta, flere Fylkeskommuner, NORCE, TØI, RISE Fire Research, NTNU og SINTEF.

Påmeldingssiden finner du her.

Arrangementet begynner kl 9 og avsluttes kl 17. De tre sesjonene skal omhandle:

  • Sesjon 1: Hydrogensikkerhet i praksis
  • Sesjon 2: Hydrogensikkerhet i teori
  • Sesjon 3: Drivere, barrierer og flaskehalser

Detaljert program kommer så snart det er klart. 

 

Påmelding før 25. november kl 09:00. Deltakeravgift går til å dekke mat og drikke i pauser samt enkel lunsj:

  • Ordinære deltakere:     250 kr
  • NHF-medlemmer:             0 kr
  • SH2IFT-partnere:               0 kr
 
 

Medlemmer