09Dec
Weninar 09.00-11.00 @ 09. December

Hydrogen til transport og næringsutvikling


Hydrogenwebinaret som arrangeres for politikere, myndigheter og næringsliv i Vestfold og Telemark, tar for seg potensialet for bruk av hydrogen til transport.

Hydrogen er løftet fram som en viktig energibærer for omstilling til et utslippsfritt energisystem. I Vestfold og Telemark er det først og fremst til transport og i industrien hydrogen er aktuelt, i tillegg til etablering av grønne arbeidsplasser i fylket.

På dette webinaret får du høre om potensialet for bruk av hydrogen til transport, hva vi kan forvente oss med hensyn til utbygging av infrastruktur og hvordan vår region kan bli et knutepunkt i regjeringens satsing på hydrogen. Det blir god anledning til å stille spørsmål til innlederne og diskutere hvordan politiske ledelse og private aktører sammen kan realisere det grønne skiftet.

Arrangementet gjennomføres digitalt på Teams 9. desember kl. 09.00 – 11.00. Deltakelse er gratis, men påmelding er nødvendig.

Program – start kl. 09.00

  • Presentasjon av mulighetsstudie for hydrogen til transport i Vestfold og Telemark. Jan Carsten Gjerløw, CEO Evig Grønn AS
  • Satsing på hydrogen – nasjonalt og regionalt

- Hydrogen – høyt på agendaen. Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, Generalsekretær Norsk Hydrogenforum

- Grenland – knutepunkt for hydrogen i Norge? Irene Siljan Vestby, Industrial Green Tech

  • Bruk av hydrogen til transport

- Toyota Mirai som hydrogendrosje. Espen Olsen, Informasjonssjef Toyota Norge AS

- Hyundai XCient – hydrogenlastebil klar for det norske markedet. Daniel Janzen, Green H2 Norway

  • Infrastruktur for hydrogen – får vi det i Vestfold og Telemark?

- Hydrogenproduksjon fra fornybar energi. Eric Mazzocchi, Statkraft AS

- Hydrogenstasjon på Herøya. Ulf Hafseld, CEO Hynion AS

- Planer for utbygging av infrastruktur. Helge Holen, CEO H2Fuel Norway AS

  • Hva kan regionale myndigheter gjøre for å fremme utslippsfri transport?

- Oslo – Pilotby for utslippsfri tungtransport. Petter Christiansen, Klimaetaten, Oslo kommune

- Fylkeskommunen ønsker utslippsfri transport og grønne arbeidsplasser. Arve Høiberg, hovedutvalgsleder for samferdsel, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Spørsmål til innlederne

Webinaret arrangeres som en del av en Mulighetsstudie for bruk av hydrogen til transport i Vestfold og Telemark. Prosjektet gjennomføres av Evig Grønn AS med støtte fra fylkeskommunen.

Medlemmer