21Mar
Vadsø, Fylkestingsalen hos Finnmark fylkeskommune, Henry Karlsens plass 1 @ 21. March

Hydrogen i vinden. Muligheter for Berlevåg og Finnmark?

Hydrogen er i vinden. Teknologiutviklingen har nå kommet så langt at hydrogen seiler opp som et reelt, bærekraftig og utslippsfritt alternativ til andre energibærere. For å nevne noen eksempler: Hyundai annonserte nylig en mangedobling av hydrogenbiler de neste årene, Kystruten-rederiet Havila får statlig støtte til å klargjøre ett av sine skip til å gå på hydrogen, og mellom Kirkenes og Vadsø planlegger Finnmark fylkeskommune å starte hurtigbåtforbindelse med hydrogen som drivstoff. Hydrogen vurderes som alternativ når kullkraftverket på Svalbard skal fases ut.

I Berlevåg vil en ny fabrikk for hydrogenproduksjon etableres i løpet av 2019. Prosjektet er finansiert gjennom EU-programmet Horizon 2020 og er teknologisk og miljømessig banebrytende: fabrikken får sitt kraftbehov dekket fra vindkraftverket på Raggovidda. Spørsmålene er: hvordan kan hydrogenet best anvendes? Og hvordan kan man best nyttiggjøre seg de store biproduktene oksygen og varmt vann?

Berlevåg kommune ser for seg etableringen av en stor industripark der hydrogenfabrikken er selve hjertet, og der diverse virksomheter er etablert i direkte relasjon til denne. Kanskje landbasert fiskeoppdrett kunne være noe? Kunstgjødsel? Eller produksjon av smolt? Hva med drivhusproduksjon av blomster og grønnsaker? Eller kanskje et spektakulært badeanlegg for fastboende og turister?
Kort sagt: Hvilke ringvirkninger vil Finnmark som region og de mange små lokalsamfunn langs kysten kunne få av å satse på hydrogen?

Heldagsseminar om hydrogenproduksjon og ringvirkninger av denne.
Torsdag 21. mars 2019 kl. 8:30-16
i fylkestingsalen, Finnmark fylkeskommune, Henry Karlsens plass 1, Vadsø
Påmelding på denne lenken: https://goo.gl/forms/PKPRN9GuTiZwQkVu2 

Last ned program her.

Medlemmer