26Aug
Tyssedal 25 @ 26. August

H2Symposium 2021 i Tyssedal


Hydrogensymposiet 25. til 26. august holdes i spektakulære omgivelser, i Tyssedal kraftstasjon. Foto: H2Symposium

Et rekordstort antall hydrogenprosjekter og -piloter baner vei for et voksende hydrogenmarked. H2Symposium 2021 vil utforske hvordan vi kan akselerere mot storskala hydrogenprodukasjon og hydrogenteknologi.

Nye hydrogenløsninger blir tilgjengelig for stadig nye bruksområder og prosesser. Det historiske konferanselokalet i Tyssedal kraftstasjon byr på er en perfekt setting for å rette blikket framover mot hydrogenets muligheter for Norge som energinasjon.

Konferanselokalet ligger ved siden av TiZir titan- og jernverk, en av Norges største utslippskilder – og viser til et reelt behov for hydrogen i regionen. Anlegget kan redusere utslippene med 90 prosent ved å bruke hydrogen i stedet for kull.

Med store mengder overskuddskraft, kan Odda og Hardanger spille en sentral rolle som en stor hydrogenproduserende region.

FV7 og E134 mellom Øst- og Vestlandet går gjennom regionen. Disse passasjene skaper perfekte forhold for korridorhydrogenstasjoner for både personbiler og tunge kjøretøy. En innovativ og dynamisk marin næring ligger ved munningen av Hardangerfjorden, kompletterer bildet.

Medlemmer