11Oct
Citybox, Prinsens gate 6, Oslo @ 11. October

Frokostmøte: Regulatoriske og juridiske barrierer for hydrogen-satsingen

Norsk Hydrogenforum og SINTEF inviterer til frokostmøte: 

Regulatoriske og juridiske barrierer for hydrogen-satsingen

  • Sted:   Citybox, Prinsens gate 6, Oslo.
  • Tid:     11. oktober kl. 08.00 – 10.30. Lett frokost serveres
  • Gratis deltakelse, men påmelding er nødvendig
  • Meld deg på her!

Den norske hydrogensatsingen er i ferd med å ta av. Et nettverk av fyllestasjoner vokser fram, vi får ny storskala produksjon, og er blant verdens fremste når det gjelder hydrogen innen maritim næring. Norske bedrifter gjør seg sterkt bemerket internasjonalt. I bransjen er det et kappløp om posisjoner og markedsmuligheter. Men er samfunnet rede? Har vi regelverk og prosedyrer som legger til rette for, eller faktisk hindrer utvikling og bruk av hydrogen som energibærer?

I EU-prosjektet HyLAW samarbeider 23 partnere fra 18 land om å kartlegge, forstå og vurdere konsekvensene av regulatoriske og juridiske barrierer. Prosjektet sluttføres desember 2018. I dette møtet vil vi presentere et av resultatene: En ny, online database, som gir detaljert oversikt og muligheter til å sammenligne regelverk og barrierer for et bredt spekter av anvendelsesområder i og mellom ulike land i Europa. Vi ønsker samtidig innspill fra bransjen og myndighetene i Norge, på hva HyLAWs anbefalinger til EU skal være, når det gjelder videre tilrettelegging for bærekraftig bruk av hydrogen.   

Tentativt program:

08.00   Frokost, registrering og mingling

08.30   Velkommen. Om HyLAW v/ SINTEF

08.50   Nasjonalt arbeid med lovgivning og tilrettelegging v/ Samferdselsdepartementet (tbc)

09.00   Regulatoriske og juridiske barrierer – utfordringer fra bransjens ståsted

 • Produksjon
 • Distribusjon og infrastruktur
 • Maritim
 • Tungtransport

09.50   Barrierer og utfordringer sett fra et regionalt ståsted v/ Elisabet Kjærstad Bøe, Sogn og Fjordane, leder av det fylkeskommunale hydrogennettverket (tbc)

10.00   Sjøfartsdirektoratets arbeid med lover og regler for maritim transport med hydrogen v/ Sjøfartsdirektoratet (tbc)

10.10   Spørsmål til foredragsholdere og kommentarer fra salen

10.30   Oppsummering, mingling.

Meld deg på her!

 

Medlemmer