16Sep
Herøya @ 16. September

Fransk hydrogenekspedisjon til Herøya


Den fransk hydrogendelegasjonen vil besøke Herøya under sin ekspedisjon til Norge og Danmark.

Business France og Fransk-Norsk Handelskammer arrangerer «Business Expedition Hydrogène» til Herøya 16. september.

Både Frankrike og Norge har store ambisjoner når det gjelder karbonnøytralitet. Her vil hydrogen spille en sentral rolle. Store grupper har begynt å jobbe med store hydrogenproduksjonsprosjekter som vil bidra til å transformere våre økonomiske og industrielle modeller. Denne trenden har akselerert med koronapandemien – og EUs Green Deal.

Business Expedition finner sted 13. - 16. september, med to dager i Danmark og to dager i Norge.

Medlemmer