24Nov
digitalt møte, 09.00 – 11.00 @ 24. November

Digitalt dialogmøte om hydrogen

I Oslo kommune sitt arbeid mot utslippsfri tungtransport, inviterer Klimaetaten sammen med Norsk hydrogenforum til dialogmøte om bruk av hydrogen i vegtransporten.

Oslo kommune ønsker å samle aktører fra hele verdikjeden til å løfte og diskutere aktuelle muligheter og barrierer for å øke tilgjengeligheten av hydrogen som drivstoff og hydrogenkjøretøy i Oslo.

Medlemmer