Arrangementer

11Oct
Citybox, Prinsens gate 6, Oslo @ 11. October

Frokostmøte: Regulatoriske og juridiske barrierer for hydrogen-satsingen

Den norske hydrogensatsingen er i ferd med å ta av. Et nettverk av fyllestasjoner vokser fram, vi får ny storskala produksjon, og er blant verdens fremste når det gjelder hydrogen innen maritim næring. Norske bedrifter gjør seg sterkt bemerket internasjonalt. I bransjen er det et kappløp om posisjoner og markedsmuligheter. Men er samfunnet rede? Har vi regelverk og prosedyrer som legger til rette for, eller faktisk hindrer utvikling og bruk av hydrogen som energibærer?

24Oct
Trondheim @ 24. October

Planer på Tjeldbergodden - hydrogenseminar i Trondheim

Onsdag 24. oktober 2018 vil Tjeldbergodden Utvikling AS på nytt arrangere hydrogenseminar i Trondheim. Vi ønsker å belyse det potensialet som Norge kan ha innenfor storskala produksjon av ren hydrogen, basert på norsk naturgass. I tillegg ønsker vi å presentere nærmere de konkrete initiativene som nå gjøres innenfor maritim industri og sjøtransport i Midt-Norge, samt muligheten for lokal produksjon og bruk av hydrogen fra Tjeldbergodden i en tidligfase.

25Oct
Nobels Fredssenter, Oslo @ 25. October

2018 FCBUP - Fuel Cell and Backup Power

Visste du at backupløsninger basert på hydrogen og brenselceller er en konkurransedyktig nullutslippsløsning som kan erstatte dine dieselaggregat og batteribanker?

01Nov
Schweigaardsgate 4, Oslo @ 01. November

Hydrogen som nullutslippsløsning - i transport og maritim sektor

Hydrogen kan som et alternativt drivstoff hjelpe oss å redusere klimagassutslipp, men hvordan kan det samtidig bidra til økonomisk vekst og være en del av det grønne skiftet?

07Nov
27Nov
Köln, Tyskland @ 27. November

Zero Emission Bus Conference 2018

Etter en vellykket konferanse i London i 2016 holdes Zero Emission Bus Conference for andre gang, i Köln i Tyskland. Köln skal innfase en av de største hydrogenbussflåtene i Europa, gjennom det nye EU-støttede JIVE-prosjektet.

05Dec
Norway Trade Fairs, Lillestrøm @ 05. December

Scandria2Act Road Show Clean Fuels

Interreg Baltic Sea Flagship prosjektet Scandria2Act arrangerer Road Show Clean Fuels på Norges Varemesse den 5 desember. Her settes det søkelys på hvordan vi kan øke tempoet for bruken av alternative drivstoff - hydrogen, el og biogass. Internasjonale foredragsholdere deltar, og det blir mulighet til å teste kjøretøy med alternativt drivstoff.

27May
Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo @ 27. May

Hydrogenkonferansen 2019

Velkommen til Hydrogenkonferansen 2019. Neste år arrangerer vi Norges største og bredeste hydrogenkonferanse i Oslo. Sett av datoen allerede nå!

Medlemmer