Arrangementer

For en oversikt over flere internasjonale konferanser anbefaler vi en kikk på IAHEs nettsider: www.iahe.org/conferences.asp

12Aug
Mør Biffhus, Arendal @ 12. August

Arendalsuka mandag: Hvordan grønn hydrogen kan forandre Norge

Mange mener hydrogen vil spille en viktig rolle i et fornybart og fullelektrisk samfunn. Men hvordan? Energi Norge, Norsk Fjernvarme, NHF, Statkraft og ledende miljøpolitikere debatterer.

13Aug
Arendal, Samferdselsteltet, Rådhusgaten 10 @ 13. August

Arendalsuka tirsdag: Fossildøden - Hva gjør bensinstasjonene når de ikke lenger skal selge fossilt?

Hva gjør bensinstasjonene når de ikke lenger skal selge fossilt?

14Aug
Seilskipet Statsraad Lemkuhl, Arendal @ 14. August

Arendalsuka onsdag: Hydrogen og infrastruktur langs kysten

Hydrogen er peika ut som eit av dei mest realistiske nullutslepps-drivstoffa for større skip og lengre overfartar. Norskekysten er i dag verdas beste utstillingsvindauge for maritim miljøteknologi, og hydrogenløysingar til skip kan bli den neste store maritime eksportvara for norsk industri.

15Aug
Arendal, Samferdselsteltet, Rådhusgaten 10 @ 15. August

Arendalsuka torsdag: Hydrogen – en nøkkel for utslippsfri transport?

Det satses større enn noen gang på å kommersialisere bruk av hydrogen i veitransporten. Hydrogen vil være påkrevd for å nå Norges ambisiøse mål om nullutslipp i NTP. Hør toneangivende aktørers syn på hvordan dette kan muliggjøres, og få oversikt over status internasjonalt for hydrogenbiler og –lastebiler.

28Aug
Oslo, Ruter Besøkssenter, Jernbanetorget 1 @ 28. August

Utslippsfri buss-konferanse

Velkommen til utslippsfrie buss konferanse med befaring Oslo 28.-29.august

12Sep
Alkmaar, Nederland @ 12. September

Matchmaking: Hydrogen som fremtidens brensel

Matchmaking eventet «Fueling the Future with Renewable Gases» i Nederland representerer en mulighet til å etablere nye internasjonale samarbeid innen hydrogen, brenselceller og elektrolyse.

18Sep
Florø @ 18. September

International Maritime Hydrogen Techology and Marine Renewable Energy Conference

We are pleased to invite you to the 4th annual Conference: Maritime Hydrogen and Marine Energy, which will take place 18 - 19 September in Florø.

06Nov
Oslo, Skur 13, Filipstad @ 06. November

Zerokonferansen 2019, 6. - 7. november

Zerokonferansen er Norges største miljøkonferanse og løfter fram de viktigste problemstillingen i norsk miljøpolitikk for tiden - også en potensiell storsatsing innen hydrogen.

Medlemmer