Arrangementer

For en oversikt over flere internasjonale konferanser anbefaler vi en kikk på IAHEs nettsider: www.iahe.org/conferences.asp

21Apr
Webinar 08:30-10:30 CET @ 21. April

Hydrogen Japan-Norge: Politiske strategier og finansieringsordninger

Politiske strategier og finansieringsordninger er tema for første del av den bilaterale seminarserien mellom den japanske og norske hydrogenbransjen, som holdes 21. april, kl. 08:30-10:30.

22Apr
Webinar 08:30-10:30 CET @ 22. April

Hydrogen Japan-Norge: Hydrogenproduksjon og industriell bruk

Hydrogenproduksjon og industriell bruk er tema for andre del av den bilaterale seminarserien mellom den japanske og norske hydrogenbransjen, som holdes 22. april, kl. 08:30-10:30.

19May
Webinar 08:30-10:30 CET @ 19. May

Hydrogen Japan-Norge: Hydrogen som drivstoff for landtransport

Hydrogen som drivstoff for landtransport er tema for tredje del av den bilaterale seminarserien mellom den japanske og norske hydrogenbransjen, som holdes 19. mai, kl. 08:30-10:30.

20May
Webinar 08:30-10:30 CET @ 20. May

Hydrogen Japan-Norge: Hydrogen som drivstoff for skip

Hydrogen som drivstoff for skip er tema for siste del av den bilaterale seminarserien mellom den japanske og norske hydrogenbransjen, som holdes 20. mai, kl. 08:30-10:30.

Medlemmer