Oppretter svensk hydrogensenter

Hydrogen er et av fire spesielt strategiske forskningssentre som den svenske Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) vil satse på.

Publisert: 05. June 2020


SSFs administrerende direktør Lars Hultman er opptatt av å finne løsninger på noen av verdens mest presserende problemer. Foto: Stiftelsen för Strategisk Forskning 

Hensikten med SSF-initiativet Agenda 2030 Research Centers er å finne løsninger på noen av FNs Agenda 2030-mål.

Som SSF Agenda 2030 Research Center (SSF-ARC) vil PUSH – Production, use and storage of hydrogen motta 50 millioner svenske kroner. Senteret blir ledet av Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i spissen for Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola, Umeå universitet og RISE.

Gledelig løft for Sverige

Styreleder i Norsk Hydrogenforum, Steffen Møller-Holst ser svært positivt på at både interessen og tilgangen på offentlige midler også øker i Sverige.

– Sverige har sterke FoU-miljøer og ledende industri, blant annet innen brenselceller. Styrking av forskning og utvikling er bærebjelken for å utvikle neste generasjon hydrogenteknologi. I så måte er denne bevilgningen en styrke for å sikre Sverige den kompetanse som trengs i årene som kommer, sier han.

Gjennom utfordrings- og mulighetsdrevet forskning, i samarbeid mellom høyere utdanning og industri, kan Sverige drive fram en bærekraftig utvikling, påpeker Lars Hultman, administrerende direktør i SSF.

– Vi leter etter løsninger på noen av de mest presserende problemene når det gjelder klimaendringer, energi- og matforsyning og sykdomskontroll, sier Hultman.

En karbonfri energibærer

SSF trekker frem hydrogen er en veldig viktig karbonfri energibærer – og en betydelig industriell prosessgass for fremtiden. Senteret for produksjon, bruk og lagring av hydrogen omfatter hele verdikjeden i et hydrogenbasert energisystem;

  • produksjon (gjennom elektrolyse)
  • lagring og distribusjon
  • sluttbruker (strøm fra brenselceller)

Et mål er å utvikle polymermembraner for elektrolyse basert på nye klasser av alkaliske membraner, blant annet for å svare på raske belastningsendringer.

En annen mål er å utvikle flytende organiske hydrogendragere som et komplement til trykksatt hydrogen og å utvikle brenselceller med sur membranelektrolytt for å fungere ved høyere temperaturer.

Medlemmer