Industrimeldingen: Stortinget ber Regjeringen utarbeide en egen industristrategi for hydrogen

Næringskomiteen på Stortinget har behandlet den nye Industrimeldingen på høring, og i sin innstilling krever de en egen industristrategi for hydrogen.

Publisert: 12. June 2017

Innstillingen finner du her- Innst. 453 S (2016-2017) - fra næringskomiteen om Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende.

Norsk Hydrogenforum vil takke for næringskomiteens innsats på området, for å se viktigheten av at industripolitikken ivaretar det store industrielle potensialet i Norge, både innen tradisjonelle industrier og de store mulighetene som ligger innenfor den nye sirkulære økonomien. Våre medlemmer ser fram til å involvere oss i prosessen en egen industristrategi på området.

Medlemmer